2015-10-29 20:20

2015-10-29 20:20

Skola kritiseras för kränkning av elev

ÖSTVÄRMLAND

En östvärmländsk kommun kritiseras Skolinspektionen för att ha brutit mot förbudet i skollagen som säger att personal inte får utsätta elever för kränkande behandling.

Kommunen åläggs nu att vidta en rad olika åtgärder. Man ska se till att man följer reglerna kring disciplinära åtgärder, att man uppfyller elevers rätt till särskilt stöd samt att man följer kraven som ställs i skollagens i syfte att motverka kränkande behandling.

 

Kommunen åläggs nu att vidta en rad olika åtgärder. Man ska se till att man följer reglerna kring disciplinära åtgärder, att man uppfyller elevers rätt till särskilt stöd samt att man följer kraven som ställs i skollagens i syfte att motverka kränkande behandling.