2015-10-29 16:45

2015-10-29 16:45

Landstinget mobiliserar

VÄRMLAND: Ökande flyktingströmmen

För att på bästa sätt kunna möta alla nyanlända asylsökande har landstinget nu organiserat sitt arbete i en särskild ledningsgrupp.

Vid större händelser utser landstinget en särskild sjukvårdsledning.

– Nu har vi bildat en regional ledningsgrupp för att det kommer så många asylsökande på en gång, säger Carina Björk, landstingets säkerhets- och beredskapschef som leder arbetet i gruppen.

– Den här gruppen har samma upplägg men består av andra deltagare. Syftet är att samordna arbetet med flyktingmottagningen.

Gruppen består av representanter från olika verksamheter, från vården, smittskyddet och asylsamordnarna. Ett tiotal personer träffas regelbundet.

Landstinget arbetar redan i dag med uppsökande verksamhet.

– Men det arbetet måste vi utöka. Vårdcentralerna kan inte ta emot alla nyanlända som dessutom är spridda över hela länet. Vi måste ut mera på våra asylboenden, säger Carina Björk.

Och då kommer man inte bara med asylsjuksköterskor utan också med personal från tandvården, psykiatrin och med labb-personal som kan ta olika prover.

Tanken är också att samordna asyl- och flyktingfrågorna i en organisation som är gemensam för hela länet.

Vid större händelser utser landstinget en särskild sjukvårdsledning.

– Nu har vi bildat en regional ledningsgrupp för att det kommer så många asylsökande på en gång, säger Carina Björk, landstingets säkerhets- och beredskapschef som leder arbetet i gruppen.

– Den här gruppen har samma upplägg men består av andra deltagare. Syftet är att samordna arbetet med flyktingmottagningen.

Gruppen består av representanter från olika verksamheter, från vården, smittskyddet och asylsamordnarna. Ett tiotal personer träffas regelbundet.

Landstinget arbetar redan i dag med uppsökande verksamhet.

– Men det arbetet måste vi utöka. Vårdcentralerna kan inte ta emot alla nyanlända som dessutom är spridda över hela länet. Vi måste ut mera på våra asylboenden, säger Carina Björk.

Och då kommer man inte bara med asylsjuksköterskor utan också med personal från tandvården, psykiatrin och med labb-personal som kan ta olika prover.

Tanken är också att samordna asyl- och flyktingfrågorna i en organisation som är gemensam för hela länet.