2015-10-19 16:49

2015-10-19 16:49

Brist på vaccin mot kikhosta

VÄRMLAND: Femåringar får vänta på spruta

I hela landet råder brist på vaccin mot kikhosta. Nu måste fem- och sexåringarna vänta på att få sin kompletterande vaccinationsspruta.

Barn som vaccinerats i spädbarnsåldern har redan ett grundskydd mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio. Vid femårsåldern ges en påfyllnadsdos. På grund av bristen på vaccin prioriteras nu spädbarnen och femåringarna får vänta. Att vänta innebär inte någon risk för barnen, enligt landstinget. Bristen beror på en större efterfrågan på komponenten mot kikhosta i Europa.

– I de avtal som Sverige tecknat finns inga krav på vad producenten ska göra om brist uppstår. Det finns heller inga nationella lager såsom i exempelvis Finland och Norge. Det här har påtalats till regeringen och det ska bli en ändring. Men i dagsläget vet vi inte när vi kommer att ha tillgång till mer vaccin, säger Staffan Skogar, barnhälsovårdsöverläkare i Värmland.

Barn som vaccinerats i spädbarnsåldern har redan ett grundskydd mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio. Vid femårsåldern ges en påfyllnadsdos. På grund av bristen på vaccin prioriteras nu spädbarnen och femåringarna får vänta. Att vänta innebär inte någon risk för barnen, enligt landstinget. Bristen beror på en större efterfrågan på komponenten mot kikhosta i Europa.

– I de avtal som Sverige tecknat finns inga krav på vad producenten ska göra om brist uppstår. Det finns heller inga nationella lager såsom i exempelvis Finland och Norge. Det här har påtalats till regeringen och det ska bli en ändring. Men i dagsläget vet vi inte när vi kommer att ha tillgång till mer vaccin, säger Staffan Skogar, barnhälsovårdsöverläkare i Värmland.