2014-11-25 22:10

2015-01-06 00:08

Kommer Huskurage att spridas till Värmland?

HALLÅ DÄR...

...Beatrice Högå, verksamhetsutvecklare hos Brottsförebyggande centrum i Karlstad, som på tisdagen ordnade en träff där initiativet Huskurage presenterades för bland annat bostadsbolag. Huskurage, som startade i Stockholm, har en policy för hur grannar ska agera när man misstänker våld i nära relation.

– Det hoppas vi. Vi kommer att göra vårt bästa och sprida informationen om det. Det är ett jättebra verktyg för att göra så att alla i ett bostadshus eller villaområde känner sig trygga.

– Boende i ett område säger till varandra att man inte tolererar våld och att man kommer reagera om man är orolig att något ska hända.

Vilken är bakgrunden till att ni bjöd in just Huskurage?

– Vi är dåliga på att förebygga våld. Vi är jättebra på att ta hand om dem som är utsatta för våld i nära relation, vi har kvinnojourer och brottsofferjourer. Men i Sverige och Norden är vi dåliga på prevention. Så på Internationella dagen mot våld mot kvinnor ville vi belysa ett sätt att förebygga våldet. Det är inte bara socialtjänster och kvinnojourer som kan det – alla kan göra det i egenskap av grannar.

Är vi även dåliga på att säga ifrån och reagera om vi oroas över våld i nära relation?

– Ja, det är vi. När polisen kommer dit det skett en anmälan om våld i nära relation kan grannar allt som oftast berätta att man sett eller hört någonting tidigare.

– Det hoppas vi. Vi kommer att göra vårt bästa och sprida informationen om det. Det är ett jättebra verktyg för att göra så att alla i ett bostadshus eller villaområde känner sig trygga.

– Boende i ett område säger till varandra att man inte tolererar våld och att man kommer reagera om man är orolig att något ska hända.

Vilken är bakgrunden till att ni bjöd in just Huskurage?

– Vi är dåliga på att förebygga våld. Vi är jättebra på att ta hand om dem som är utsatta för våld i nära relation, vi har kvinnojourer och brottsofferjourer. Men i Sverige och Norden är vi dåliga på prevention. Så på Internationella dagen mot våld mot kvinnor ville vi belysa ett sätt att förebygga våldet. Det är inte bara socialtjänster och kvinnojourer som kan det – alla kan göra det i egenskap av grannar.

Är vi även dåliga på att säga ifrån och reagera om vi oroas över våld i nära relation?

– Ja, det är vi. När polisen kommer dit det skett en anmälan om våld i nära relation kan grannar allt som oftast berätta att man sett eller hört någonting tidigare.

  • Daniel Larsson