2014-01-21 15:45

2015-01-14 22:11

Mer pengar måste in i Vindpark Vänern

VÄRMLAND

(UPPDATERAD) Förra året sköt ägarna till 120 miljoner kronor till Vindpark Vänern för att undvika konkurs.
Nu producerar vindkraftverken för fullt igen. Ändå måste mer pengar skjutas till för att hålla bolaget på fötter.

De problemdrabbade fem vindkraftverken på Gässlingegrundet utanför Hammarö är i full produktion. Men det hjälper inte. Vindkraftverken klarar ändå inte ekonomin.

Efter att ha stått stilla i långa perioder renoverades de förra året. Bland annat byttes växellådorna. En dyr affär för ägarna.

Nu står man inför nya problem, trots en blåsig december och rekordsiffror.

Lite eget kapital

Bolaget meddelade på tisdagen att en kontrollbalansräkning kommer att upprättas för att se om bolaget har tillräckligt med kapital. Den ska vara färdig den 24 februari och först då vet man om ägarna behöver skjuta till mer än de 20 miljoner som finns i kapitaltäckningsgarantin.

– Hela branschen är frågande, produktionen går bra men den låga ersättningen för elcertifikat påverkar oss. Vi hade gjort en kalkyl där ersättningen låg på 245 kronor per Megawattimme. Nu är den nere i 185, säger Mats Enmark, vd i Vindkraft Vänern.

Låg ersättning

Elcertifikat är ett stödsystem som ska öka produktionen av förnybar el. En tredjedel av intäkterna i Vindkraft Vänern kraft kommer från ersättning för elcertifikat som sjunkit med 25 procent senaste halvåret.

Om kontrollbalansräkningen visar på för lågt eget kapital i bolaget kommer ägarna, Karlstads och Hammarö kommun, att vid en extra stämma få ta ställning till om man är beredd att gå in med ännu mer pengar.

De problemdrabbade fem vindkraftverken på Gässlingegrundet utanför Hammarö är i full produktion. Men det hjälper inte. Vindkraftverken klarar ändå inte ekonomin.

Efter att ha stått stilla i långa perioder renoverades de förra året. Bland annat byttes växellådorna. En dyr affär för ägarna.

Nu står man inför nya problem, trots en blåsig december och rekordsiffror.

Lite eget kapital

Bolaget meddelade på tisdagen att en kontrollbalansräkning kommer att upprättas för att se om bolaget har tillräckligt med kapital. Den ska vara färdig den 24 februari och först då vet man om ägarna behöver skjuta till mer än de 20 miljoner som finns i kapitaltäckningsgarantin.

– Hela branschen är frågande, produktionen går bra men den låga ersättningen för elcertifikat påverkar oss. Vi hade gjort en kalkyl där ersättningen låg på 245 kronor per Megawattimme. Nu är den nere i 185, säger Mats Enmark, vd i Vindkraft Vänern.

Låg ersättning

Elcertifikat är ett stödsystem som ska öka produktionen av förnybar el. En tredjedel av intäkterna i Vindkraft Vänern kraft kommer från ersättning för elcertifikat som sjunkit med 25 procent senaste halvåret.

Om kontrollbalansräkningen visar på för lågt eget kapital i bolaget kommer ägarna, Karlstads och Hammarö kommun, att vid en extra stämma få ta ställning till om man är beredd att gå in med ännu mer pengar.

  • Anette Persson

null
null
null