2013-10-23 20:47

2014-12-15 12:31

Höga halter miljögift i Vänerfågels ägg

VÄNERN: Forskningsrapport slår larm

Forskaren Marcus Nordén vid Örebro universitet har upptäckt mycket höga halter av miljögiftet perflouroalkylsyror i ägg från skarv och gråtrut kring Vänern.
han misstänker att giftet också kan finnas i fisk i Vänern.
– Det finns en risk att ämnet påverkar fortplantningen, säger han.

Han har undersökt förekomsten av miljögiftet i ägg från skarv och gråtrut.

– Vi hade förväntat oss att hitta kemikalier i äggen, men inte i så höga halter. Det är oroande, säger han.

Halterna är bland de högsta som forskare har hittat i fåglar.

Lika höga halter som har uppmätts vid Vänern i fåglar har även hittats i USA och på Stora Karlsö i Östersjön. Fåglar från övriga fåglar i Europa har generellt lägre halter.

– Andra studier har visat att även fisken i Vänern bär på höga halter av miljögifter och det är inte otroligt att även människor som bor i området och äter fisk bär på höga halter i blodet.

Påverkar embryon

Forskarna vet att miljögifterna påverkar fåglarnas embryon så att överlevnadsförmågan minskar.

– Miljögifter har också kopplats till bland annat fetma. Även om vi inte vet exakt hur miljögifter påvekar djur och människor vet vi att det aldrig är bra att utsättas för tidiga störningar eftersom det kan leda till besvär senare i livet, säger Marcus Nordén.

– Vi behöver undersöka detta vidare, dels på lokal nivå, men också nationellt.

Miljögiftet är spritt över hela världen. Det används bland annat i brandskum, kläder och matförpackningar eftersom det är både vatten- och smutsavvisande.

Marcus Nordén redogör för sina resultat i en doktorsavhandling.

Han har undersökt förekomsten av miljögiftet i ägg från skarv och gråtrut.

– Vi hade förväntat oss att hitta kemikalier i äggen, men inte i så höga halter. Det är oroande, säger han.

Halterna är bland de högsta som forskare har hittat i fåglar.

Lika höga halter som har uppmätts vid Vänern i fåglar har även hittats i USA och på Stora Karlsö i Östersjön. Fåglar från övriga fåglar i Europa har generellt lägre halter.

– Andra studier har visat att även fisken i Vänern bär på höga halter av miljögifter och det är inte otroligt att även människor som bor i området och äter fisk bär på höga halter i blodet.

Påverkar embryon

Forskarna vet att miljögifterna påverkar fåglarnas embryon så att överlevnadsförmågan minskar.

– Miljögifter har också kopplats till bland annat fetma. Även om vi inte vet exakt hur miljögifter påvekar djur och människor vet vi att det aldrig är bra att utsättas för tidiga störningar eftersom det kan leda till besvär senare i livet, säger Marcus Nordén.

– Vi behöver undersöka detta vidare, dels på lokal nivå, men också nationellt.

Miljögiftet är spritt över hela världen. Det används bland annat i brandskum, kläder och matförpackningar eftersom det är både vatten- och smutsavvisande.

Marcus Nordén redogör för sina resultat i en doktorsavhandling.

  • Ola Bjärnek