2013-10-07 16:27

2014-12-15 12:28

Lågt vattenstånd i Vänern

VÄRMLAND

Vänerns vattennivå sjunker som en följd av en torr vår och sommar. Sjöfartsverket begränsar därför hur djupt fartygen får gå i Vänerns farleder, men bara med tio centimeter.

I dag ligger Vänerns vattennivå bara 16 centimeter över referensnivån på sjökortet. Det finns en gräns för hur djupt båtarna får gå – nämligen 5,40 meter, eller tio centimeter över referensnivån. Nu är det alltså bara sex centimeter kvar till den nivån. Därför begränsas leddjupgåendet som det heter till 5,30 meter för Vänern och Trollhätte kanal. Begränsningen gäller från den 17 oktober.

Sjöfartsverket motiverar det med att kraftiga vindar snabbt kan förändra situationen och medföra att referensnivån underskrids.

Verket meddelar också att Vattenfall nu tappar minimalt med vatten, vilket tidvis medför lågt vattenstånd på den södra sträckan av Göta älv.

Sjöfartsverket omprövar beslutet veckovis.

– Det ser ut som om det fortsätter att sjunka och då kan man inte lasta fullt så mycket som man brukar göra, säger Vänerhamns vd Göran Lidström.

Enligt TT är Vänerns nivå den lägsta på sju år.

– Det har hänt förr att vattennivån har blivit lägre än vanligt så att båtarna inte kan ta full last. Tio centimeter är inte särskilt dramatiskt, men på lång sikt är det inte bra.

I dag ligger Vänerns vattennivå bara 16 centimeter över referensnivån på sjökortet. Det finns en gräns för hur djupt båtarna får gå – nämligen 5,40 meter, eller tio centimeter över referensnivån. Nu är det alltså bara sex centimeter kvar till den nivån. Därför begränsas leddjupgåendet som det heter till 5,30 meter för Vänern och Trollhätte kanal. Begränsningen gäller från den 17 oktober.

Sjöfartsverket motiverar det med att kraftiga vindar snabbt kan förändra situationen och medföra att referensnivån underskrids.

Verket meddelar också att Vattenfall nu tappar minimalt med vatten, vilket tidvis medför lågt vattenstånd på den södra sträckan av Göta älv.

Sjöfartsverket omprövar beslutet veckovis.

– Det ser ut som om det fortsätter att sjunka och då kan man inte lasta fullt så mycket som man brukar göra, säger Vänerhamns vd Göran Lidström.

Enligt TT är Vänerns nivå den lägsta på sju år.

– Det har hänt förr att vattennivån har blivit lägre än vanligt så att båtarna inte kan ta full last. Tio centimeter är inte särskilt dramatiskt, men på lång sikt är det inte bra.