2016-07-15 06:00

2016-07-19 22:22

Handelns framtid

TORSBY: Framtiden för gränshandeln stabil

När den norska kronan föll i värde fanns det farhågor om att den för värmlänningar, och andra gränsläns, gränshandeln skulle komma att ta en allvarlig vändning.

Så har det inte blivit, inte för de vanligaste varorna i vilket fall och på Handelns Utredningsinstitut (HUI) vill man inte sia för mycket om framtiden.

– Det finns en osäkerhet i ekonomin, på grund av den norska kronans värdeminskning, som skulle kunna påverka benägenheten att handla på andra sidan gränsen för norrmän. Vi vill därför inte säga rakt upp och ner säga att gränshandeln väntas öka, tack vare den osäkerhet som nu råder, men det kommer gå fortsatt stabilt, säger Rickard Johansson konsult på HUI.

Det man kan ana är en stabilisering i handelsutvecklingen efter en explosiv expansion, där man fortfarande letar områden att utveckla handeln på.

– Vi har senaste året noterat en stark entusiasm för nya projekt i gränskommunerna, på vissa ställen har man dock möjligen uppnått en viss mognad när det kommer till utbud och man försöker nu hitta en bra balans istället.

Att det skulle handla om någon bubbla som riskerar att spricka tror han inte.

– Någon överetablering vill vi inte tala om ännu, då konkurrenssituationen är så pass avhängig norrmännens köpkraft. Man får ge det ett par år och se vart det landar, det har skett en snabb expansion så man behöver se hur det mognar.

Maten viktigast

– Dagligvaruhandeln gick starkt under fjolåret, utmaningen ligger i att få norrmännen att göra fler sällanköp, i form av kläder, möbler, elektronik och liknande, säger Rickard Johansson.

För att dagligvaruhandeln skulle komma att påverkas drastiskt skulle det krävas något betydligt allvarligare än något försvagad norsks krona, anser Knut Skjærstad på Långflons stormarknad.

– Norrmännen köper kött, ost alkohol och tobak. Det skulle behövas att Norge gick med i EU eller Sverige gick ut ur EU för att påverka det. Möjligen om den svenska kronan gick upp och blev lika start som den danska skulle vi se en förändring.

Så har det inte blivit, inte för de vanligaste varorna i vilket fall och på Handelns Utredningsinstitut (HUI) vill man inte sia för mycket om framtiden.

– Det finns en osäkerhet i ekonomin, på grund av den norska kronans värdeminskning, som skulle kunna påverka benägenheten att handla på andra sidan gränsen för norrmän. Vi vill därför inte säga rakt upp och ner säga att gränshandeln väntas öka, tack vare den osäkerhet som nu råder, men det kommer gå fortsatt stabilt, säger Rickard Johansson konsult på HUI.

Det man kan ana är en stabilisering i handelsutvecklingen efter en explosiv expansion, där man fortfarande letar områden att utveckla handeln på.

– Vi har senaste året noterat en stark entusiasm för nya projekt i gränskommunerna, på vissa ställen har man dock möjligen uppnått en viss mognad när det kommer till utbud och man försöker nu hitta en bra balans istället.

Att det skulle handla om någon bubbla som riskerar att spricka tror han inte.

– Någon överetablering vill vi inte tala om ännu, då konkurrenssituationen är så pass avhängig norrmännens köpkraft. Man får ge det ett par år och se vart det landar, det har skett en snabb expansion så man behöver se hur det mognar.

Maten viktigast

– Dagligvaruhandeln gick starkt under fjolåret, utmaningen ligger i att få norrmännen att göra fler sällanköp, i form av kläder, möbler, elektronik och liknande, säger Rickard Johansson.

För att dagligvaruhandeln skulle komma att påverkas drastiskt skulle det krävas något betydligt allvarligare än något försvagad norsks krona, anser Knut Skjærstad på Långflons stormarknad.

– Norrmännen köper kött, ost alkohol och tobak. Det skulle behövas att Norge gick med i EU eller Sverige gick ut ur EU för att påverka det. Möjligen om den svenska kronan gick upp och blev lika start som den danska skulle vi se en förändring.

  • Micael Thernström