2016-06-27 06:00

2016-06-27 06:00

Sjukhuset beklagar onödigt lidande

TORSBY: Torsby sjukhus har stramat upp rutinerna efter händelsen

Att en dödssjuk cancerpatient blir liggande på akuten i flera timmar är inte bara olyckligt – det är oacceptabelt.
– Det är beklagansvärt. Vi har stramat upp rutinerna, säger Eva Dahlén, verksamhetschef på Torsby sjukhus.

Cancerpatienten, en 42-årig tvåbarnsmamma, fördes till akutmottagningen i Torsby för en fallskada i maj 2015.

Där blev hennes cancersjukdom akut sämre, men hon blev inte inlagd på intensivavdelning förrän fem timmar senare.

Strax därpå avled hon.

”Hon ville inte”

Eva Dahlén, som är verksamhetschef på Torsby sjukhus, har tagit del av IVO:s beslut, som pekar på flera brister. Hon håller med om att personalen har gjort fel.

– Det är olyckligt när folk blir liggande på akuten. I just det här enskilda fallet så ville patienten över huvud taget inte till sjukhuset och därmed så ville hon inte läggas in så det var nog av akutmottagningens personal extra svårtolkat. Men att förloppet blev som det blev är beklagansvärt och så får ju inte ske. Vi har gått igenom detta med samtliga berörda, säger verksamhetschefen Eva Dahlén på Torsby sjukhus.

Hur var förutsättningarna vid händelsen? Hög belastning, stress?

– Det är nästan alltid mycket att göra på akuten, men det var inget extraordinärt läge i det här fallet.

”Onödigt lidande”

Kan brist på kompetens ha bidragit?

– Det är väldigt svårt att göra något mot patienternas vilja. Vi kom i trångmål när det blev diskrepans mellan vad vården tycker att hon behöver och vad patienten själv tycker. Det här är ett enskilt fall som inte har handlagts nog skyndsamt och det gör att det har blivit onödigt lidande både för patient och för anhöriga.

Har man gjort något åt saken?

– Vi har haft genomgång med all personal, både på akutmottagningen, med doktorer om hur vi handlägger patienterna som är inskrivna i palliativa teamet. De patienterna ska inte behöva vänta på akutmottagningen, de ska bedömas snarast och få komma upp på en vårdavdelning snarast. Vi har stramat upp rutinerna, säger Eva Dahlén.

Cancerpatienten, en 42-årig tvåbarnsmamma, fördes till akutmottagningen i Torsby för en fallskada i maj 2015.

Där blev hennes cancersjukdom akut sämre, men hon blev inte inlagd på intensivavdelning förrän fem timmar senare.

Strax därpå avled hon.

”Hon ville inte”

Eva Dahlén, som är verksamhetschef på Torsby sjukhus, har tagit del av IVO:s beslut, som pekar på flera brister. Hon håller med om att personalen har gjort fel.

– Det är olyckligt när folk blir liggande på akuten. I just det här enskilda fallet så ville patienten över huvud taget inte till sjukhuset och därmed så ville hon inte läggas in så det var nog av akutmottagningens personal extra svårtolkat. Men att förloppet blev som det blev är beklagansvärt och så får ju inte ske. Vi har gått igenom detta med samtliga berörda, säger verksamhetschefen Eva Dahlén på Torsby sjukhus.

Hur var förutsättningarna vid händelsen? Hög belastning, stress?

– Det är nästan alltid mycket att göra på akuten, men det var inget extraordinärt läge i det här fallet.

”Onödigt lidande”

Kan brist på kompetens ha bidragit?

– Det är väldigt svårt att göra något mot patienternas vilja. Vi kom i trångmål när det blev diskrepans mellan vad vården tycker att hon behöver och vad patienten själv tycker. Det här är ett enskilt fall som inte har handlagts nog skyndsamt och det gör att det har blivit onödigt lidande både för patient och för anhöriga.

Har man gjort något åt saken?

– Vi har haft genomgång med all personal, både på akutmottagningen, med doktorer om hur vi handlägger patienterna som är inskrivna i palliativa teamet. De patienterna ska inte behöva vänta på akutmottagningen, de ska bedömas snarast och få komma upp på en vårdavdelning snarast. Vi har stramat upp rutinerna, säger Eva Dahlén.