2016-06-04 21:10

2016-06-04 21:10

Höljesdammen återinvigdes 

HÖLJES: Återinvigning av Fortums damm i Höljes som reglerar Klarälven

På lördagen återinvigdes den stora Höljesdammen i norra Klarälvdalen. Cirka 500 personer fanns på plats.
– Det var imponerande att se kraften i vattnet när vi testade dammluckorna, säger Toni Kekkinen, chef för Fortums vattenkraftsverksamhet.

Som NWT tidigare har skrivit har Fortum satsat 450 miljoner kronor på att uppgradera Höljesdammen för att klara av det största vattenflöde som kan tänkas uppstå under en tiotusenårsperiod. 425 000 arbetstimmar har lagts ner totalt.

Det finns möjlighet att öppna en turbin till i Höljes och använda mer effekt. Vi vill satsa mer på vattenkraften, men lagstiftningen sätter stopp. Det behövs förändringar i miljöbalken, säger Toni Kekkinen som är chef för Fortums vattenkraftsverksamhet.

Ökat säkerheten

9 maj 2014 omkom en 37-årig kranförare i samband med att rensningsarbete utfördes vid Höljesdammen. Dödsolyckan omnämndes i Toni Kekkinens tal vid invigningen.

– Det var väldigt tragiskt. Vi har sett över våra rutiner och jobbar mycket med säkerheten, säger Toni Kekkinen.

Att ha en reglerad älv innebär både fördelar och nackdelar. En del ifrågasätter till exempel att Fortum fångar upp lax längst ner i Klarälven och transporterar den till Edebäcken där den får leka innan den går tillbaka till Vänern. Torsbys kommunalråd Ann-Katrin Järåsen (S) tog upp att turistbranschen har nytta av jämna flöden, till exempel entreprenörer som bygger älvflottar.

På Höljes motorbana uppträdde Top Cats och det blev även folkrace och go-carttävlingar.

Som NWT tidigare har skrivit har Fortum satsat 450 miljoner kronor på att uppgradera Höljesdammen för att klara av det största vattenflöde som kan tänkas uppstå under en tiotusenårsperiod. 425 000 arbetstimmar har lagts ner totalt.

Det finns möjlighet att öppna en turbin till i Höljes och använda mer effekt. Vi vill satsa mer på vattenkraften, men lagstiftningen sätter stopp. Det behövs förändringar i miljöbalken, säger Toni Kekkinen som är chef för Fortums vattenkraftsverksamhet.

Ökat säkerheten

9 maj 2014 omkom en 37-årig kranförare i samband med att rensningsarbete utfördes vid Höljesdammen. Dödsolyckan omnämndes i Toni Kekkinens tal vid invigningen.

– Det var väldigt tragiskt. Vi har sett över våra rutiner och jobbar mycket med säkerheten, säger Toni Kekkinen.

Att ha en reglerad älv innebär både fördelar och nackdelar. En del ifrågasätter till exempel att Fortum fångar upp lax längst ner i Klarälven och transporterar den till Edebäcken där den får leka innan den går tillbaka till Vänern. Torsbys kommunalråd Ann-Katrin Järåsen (S) tog upp att turistbranschen har nytta av jämna flöden, till exempel entreprenörer som bygger älvflottar.

På Höljes motorbana uppträdde Top Cats och det blev även folkrace och go-carttävlingar.