2016-04-05 13:46

2016-04-05 15:53

Många drabbade av strömavbrott

TORSBY

Dalby, Fryksände, Lekvattnet, Östmark och delar av Torsby har drabbats av ett strömavbrott.

Totalt var till en början drygt 1300 abonnenter drabbade.

Vid klockan 14.30 hade nästan 600 fått tillbaka sin el.

Alla berörda hade vid 15.30-tiden fått tillbaka sin ström. Felsökning pågår för att ta reda på orsaken till avbrottet.

Totalt var till en början drygt 1300 abonnenter drabbade.

Vid klockan 14.30 hade nästan 600 fått tillbaka sin el.

Alla berörda hade vid 15.30-tiden fått tillbaka sin ström. Felsökning pågår för att ta reda på orsaken till avbrottet.

Meddelande från Ellevio

Om någon kund i området fortfarande är helt eller delvis utan ström kan detta bero på ett annat fel. Dessa kunder ombeds därför att kontakta Ellevios felanmälan 020-44 11 00.