2016-04-05 13:34

2016-04-05 13:34

Förslag om trygghetsboenden innan sommaren

KOMMUNSTYRELSEN: TORSBY

Förslag om trygghetsboenden innan sommaren

Kommunstyrelsen har beslutat att det kommunala bostadsbolaget Torsby Bostäder och tekniska avdelningen fortsatt ska utreda möjligheterna att bygga fler lägenheter i form av trygghetsboende i Torsby och Sysslebäck. Innan sommaren vill kommunstyrelsen ha förslag kring hur Valbergsgården i Torsby kan få fler lägenheter och var ett trygghetsboende kan skapas i Sysslebäck. Kommunstyrelsen sa sig också vara öppen för förslag när det gäller den framtida driften trygghetsboendet Valbergsgården. Det kan bli så att Torsby Bostäder övertar driften från kommunstyrelsen.

Flygplatsen blir allmänt ekonomiskt intresse

För att även i fortsättningen kunna beviljas driftbidrag från staten ska Torsby flygplats få så kallad SGEI-klass. Det innebär att flygplatsen får uppdrag att utföra en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse. Det allmänna ekonomiska intresset består i att det genom flygplatsen finns möjlighet för företagare att snabbt nå Stockholmsregionen. Beslutet gäller i tio år framöver.

Förslag om trygghetsboenden innan sommaren

Kommunstyrelsen har beslutat att det kommunala bostadsbolaget Torsby Bostäder och tekniska avdelningen fortsatt ska utreda möjligheterna att bygga fler lägenheter i form av trygghetsboende i Torsby och Sysslebäck. Innan sommaren vill kommunstyrelsen ha förslag kring hur Valbergsgården i Torsby kan få fler lägenheter och var ett trygghetsboende kan skapas i Sysslebäck. Kommunstyrelsen sa sig också vara öppen för förslag när det gäller den framtida driften trygghetsboendet Valbergsgården. Det kan bli så att Torsby Bostäder övertar driften från kommunstyrelsen.

Flygplatsen blir allmänt ekonomiskt intresse

För att även i fortsättningen kunna beviljas driftbidrag från staten ska Torsby flygplats få så kallad SGEI-klass. Det innebär att flygplatsen får uppdrag att utföra en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse. Det allmänna ekonomiska intresset består i att det genom flygplatsen finns möjlighet för företagare att snabbt nå Stockholmsregionen. Beslutet gäller i tio år framöver.