2016-04-05 15:56

2016-04-05 15:56

Branäs inleder bokningssamarbete

BRANÄS

Branäsgruppen och campingkedjan Swecamp ska bygga ett gemensamt resecentrum. Cirka 80% av Branäsgruppens bokningar sker i dag via webben, resterande över telefon.

För Swecamp är förhållandena de motsatta.

Swecamp hoppas med samarbetet öka andelen nätbokningar. För Branäsgruppen innebär satsningen bland annat att den fasta personalstaben ökas med fyra helårstjänster och mer kontinuitet i arbetet.

Samarbetet börjar med en förstudie under sommaren för att bli verklighet under hösten 2016.

För Swecamp är förhållandena de motsatta.

Swecamp hoppas med samarbetet öka andelen nätbokningar. För Branäsgruppen innebär satsningen bland annat att den fasta personalstaben ökas med fyra helårstjänster och mer kontinuitet i arbetet.

Samarbetet börjar med en förstudie under sommaren för att bli verklighet under hösten 2016.