2016-02-14 11:30

2016-02-14 12:33

Bil voltade – vägen avstängd

TORSBY

Norr om Vägsjöfors, mellan Torsby och Malung, inträffade en singelolycka strax efter klockan 11 på söndagen.

Det var en personbil med två personer som voltade.

– Det gick bra och de klarade sig oskadda. Nu hjälper vi till att ordna en hyrbil så att de kan fortsätta sin färd, säger Stefan Olsson, räddningschef i beredskap.

Vägen från Vägsjöfors till Björby stängdes av under bärgningsarbetet, men vid klockan 12.30 var det åter full framkomlighet.

Troligtvis var det ett skuggigt parti med halka som ledde till att bilen fick sladd.

Det var en personbil med två personer som voltade.

– Det gick bra och de klarade sig oskadda. Nu hjälper vi till att ordna en hyrbil så att de kan fortsätta sin färd, säger Stefan Olsson, räddningschef i beredskap.

Vägen från Vägsjöfors till Björby stängdes av under bärgningsarbetet, men vid klockan 12.30 var det åter full framkomlighet.

Troligtvis var det ett skuggigt parti med halka som ledde till att bilen fick sladd.