2016-01-15 12:13

2016-01-15 12:13

Dammbygge polisanmält

TORSBY

Ett dammbygge vid Sirsjön har hamnat på Åklagarmyndighetens bord efter en polisanmälan om misstänkt otillåten miljöverksamhet.

Länsstyrelsen har varit på platsen och konstaterat att det utförts grävarbeten och anlagts en dammkonstruktion. Åtgärder som är tillståndspliktiga men att det i det här fallet inte ens är gjort en anmälan till tillsynsmyndigheten länsstyrelsen.

 

Länsstyrelsen har varit på platsen och konstaterat att det utförts grävarbeten och anlagts en dammkonstruktion. Åtgärder som är tillståndspliktiga men att det i det här fallet inte ens är gjort en anmälan till tillsynsmyndigheten länsstyrelsen.