2015-12-17 15:21

2015-12-17 15:21

Bidrag till förstudie om träcenter

SYSSLEBÄCK

Torsby kommun har beviljats 400 000 kronor i bidrag från den europeiska regionala utvecklingsfonden.

Pengarna ska användas för den redan påbörjade förstudien kring bildandet av ett träcenter i Sysslebäck. Träcentrets mål är att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation kring träprodukter. Beslutet om bidraget fattades vid Strukturfondspartnerskapet norra Mellansveriges sammanträde i Filipstad.

Pengarna ska användas för den redan påbörjade förstudien kring bildandet av ett träcenter i Sysslebäck. Träcentrets mål är att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation kring träprodukter. Beslutet om bidraget fattades vid Strukturfondspartnerskapet norra Mellansveriges sammanträde i Filipstad.