2015-12-14 11:19

2015-12-14 11:19

Bygdeförening prisas

TORSBY/SYSSLEBÄCK: Kulturstipendier till Thörnevik och Erik

Årets kulturstipendiat i Torsby heter Allan Thörnevik. Ungdomskulturpriset går till Erik Lindqvist. Under tisdagens fullmäktige kommer också Ovansjö Bygdeförening att premieras.

Allan Thörnevik från Vitsand får Torsby kommuns kulturstipendium, som delats ut sedan 1975, för sitt arbete med att samla händelser, minnen och bilder från hembygden, vilket resulterat i fyra böcker.

Erik Lindqvist tilldelas Christine Rebanes ungdomskulturstipendium för sitt musikskapande och musicerande. Erik bor numera i Malmö och spelar gitarr i pop/rockbandet Neweva.

Stipendierna delas ut i samband med fullmäktiges sammanträde i Sysslebäck på tisdagskvällen. Ovansjö Bygdeförening får då årets premie för utveckling och nyskapande.

Föreningen har under året, på eget initiativ, byggt upp en fantastik utemiljö för att förgylla vardagen för de boende, anhöriga och personal vid äldreboendet Dalbygården, Sysslebäck.

Allan Thörnevik från Vitsand får Torsby kommuns kulturstipendium, som delats ut sedan 1975, för sitt arbete med att samla händelser, minnen och bilder från hembygden, vilket resulterat i fyra böcker.

Erik Lindqvist tilldelas Christine Rebanes ungdomskulturstipendium för sitt musikskapande och musicerande. Erik bor numera i Malmö och spelar gitarr i pop/rockbandet Neweva.

Stipendierna delas ut i samband med fullmäktiges sammanträde i Sysslebäck på tisdagskvällen. Ovansjö Bygdeförening får då årets premie för utveckling och nyskapande.

Föreningen har under året, på eget initiativ, byggt upp en fantastik utemiljö för att förgylla vardagen för de boende, anhöriga och personal vid äldreboendet Dalbygården, Sysslebäck.