2015-10-19 16:57

2015-10-19 16:57

Torsby kan få högre elskatt

TORSBY/SVERIGE

De boende i Torsby kommun kan komma att drabbas av högre elskatt i framtiden.

I en utredning som den förra regeringen begärde föreslås att den skatterabatt som Torsby och kommuner i Norrland haft sedan början av 1980-talet ska tas bort, skriver Länstidningen Östersund. Orsaken är att skatterabatten inte överensstämmer med EU:s regler. Om förslaget går igenom skulle ett villahushåll med en förbrukning på 25.000 kilowattimmar per år behöva betala 3.125 kronor mer i skatt per år, enligt Länstidningen.

I en utredning som den förra regeringen begärde föreslås att den skatterabatt som Torsby och kommuner i Norrland haft sedan början av 1980-talet ska tas bort, skriver Länstidningen Östersund. Orsaken är att skatterabatten inte överensstämmer med EU:s regler. Om förslaget går igenom skulle ett villahushåll med en förbrukning på 25.000 kilowattimmar per år behöva betala 3.125 kronor mer i skatt per år, enligt Länstidningen.