2014-09-15 13:14

2015-01-06 22:35

Klartecken för ny bro i Göteborg

GÖTEBORG: "Jag utgår från att vi överklagar"

Mark- och miljödomstolen sade på måndagen ja till Göteborgs kommuns planer på att bygga en ny lägre bro över Göta älv. Men inom rederinäringen förbereder man redan ett överklagande.

Göta älvbron i centrala Göteborg är på väg att nå slutet av sin livslängd. Göteborgs kommun vill därför ersätta den med en ny bro, Hisingsbron, med byggstart redan nästa år. Kommunen vill bygga den nya bron betydligt lägre än den gamla.

Mot de här planerna har rederinäringen protesterat. En stor del av de fartyg som passerar Göteborg på sin väg från eller till Vänerns hamnar är anpassade så att Göta älvbron inte behöver öppnas mer än vid kanske varannan passage. Hisingsbron måste däremot lyftas varje gång ett handelsfartyg – eller segelfartyg – närmar sig med bortemot timslånga störningar i den intensiva kollektivtrafiken över bron.

”Det här håller inte” sade Håkan Thorell, som är vd för Karlstadsbaserade Ahlmarks rederi i en intervju i NWT dagarna innan planerna på en ny låg bro skulle upp till förhandling i mark- och miljödomstolen.

Thorell pekade på att sjöfarten under bron tros kunna fördubblas på några års sikt samtidigt som kollektivtrafiken över bron kanske också står inför en fördubbling. I en sådan situation skulle risken öka att sjöfarten pressas till fler restriktioner med ökade kostnader som följd. I värsta skulle Vänersjöfarten tvingas upphöra.

Nu har domstolen godkänt Göteborgs kommuns planer och avfärdat rederinäringens invändningar.

– Det känns trist, säger Håkan Thorell när NWT når honom på Glasgows flygplats. Det går stick i stäv mot våra och hela det värmländska näringslivets intressen.

Thorell säger att ska tala med sina kollegor inom rederinäringen och att han är övertygad om att de tillsammans överklagar domen.

– Domstolen är aningslös när den tror att det här ska fungera utan någon större friktion under de 100-120 år som den nya bron kommer att finnas på plats. Domstolen har över huvud inte tittat på de alternativ som finns till en lägre bro.

Göta älvbron i centrala Göteborg är på väg att nå slutet av sin livslängd. Göteborgs kommun vill därför ersätta den med en ny bro, Hisingsbron, med byggstart redan nästa år. Kommunen vill bygga den nya bron betydligt lägre än den gamla.

Mot de här planerna har rederinäringen protesterat. En stor del av de fartyg som passerar Göteborg på sin väg från eller till Vänerns hamnar är anpassade så att Göta älvbron inte behöver öppnas mer än vid kanske varannan passage. Hisingsbron måste däremot lyftas varje gång ett handelsfartyg – eller segelfartyg – närmar sig med bortemot timslånga störningar i den intensiva kollektivtrafiken över bron.

”Det här håller inte” sade Håkan Thorell, som är vd för Karlstadsbaserade Ahlmarks rederi i en intervju i NWT dagarna innan planerna på en ny låg bro skulle upp till förhandling i mark- och miljödomstolen.

Thorell pekade på att sjöfarten under bron tros kunna fördubblas på några års sikt samtidigt som kollektivtrafiken över bron kanske också står inför en fördubbling. I en sådan situation skulle risken öka att sjöfarten pressas till fler restriktioner med ökade kostnader som följd. I värsta skulle Vänersjöfarten tvingas upphöra.

Nu har domstolen godkänt Göteborgs kommuns planer och avfärdat rederinäringens invändningar.

– Det känns trist, säger Håkan Thorell när NWT når honom på Glasgows flygplats. Det går stick i stäv mot våra och hela det värmländska näringslivets intressen.

Thorell säger att ska tala med sina kollegor inom rederinäringen och att han är övertygad om att de tillsammans överklagar domen.

– Domstolen är aningslös när den tror att det här ska fungera utan någon större friktion under de 100-120 år som den nya bron kommer att finnas på plats. Domstolen har över huvud inte tittat på de alternativ som finns till en lägre bro.