2016-07-29 06:00

2016-07-29 06:00

Nu blir det livat i holken

SUNNE: Fladdermuseldorado vid Stora torget

Tjoo! Vad det var livet i holken... Dessa muntra tongångar kommer säkert att kunna höras en lördagskväll från parkeringen intill Stora Torget i Sunne. Där samlas numera inte bara ungdomar, utan även fladdermöss!

En gammal och uttjänt lönn, som egentligen skulle ha fällts, har förvandlats till ett eldorado för fladdermöss, tack vare en händig trädgårdsmästare, Laila Eriksson på Sunne kommun.

– Det var Kristina Rebane, miljöstrategen, som påpekade att sprickorna i trädet är lämpliga fladdermusbon. Jag ville också hjälpa fladdermössen på traven, så jag googlade och fann hur man snickrar ihop fladdermusbon efter norsk modell, berättar Laila Eriksson.

Springa nertill

Vi får också veta att fladdermusholkar skiljer sig något från vanliga fågelholkar.

– Den största skillnaden är att ingången inte är något runt hål utan en liten springa ner till på två centimeter. Där kryper fladdermössen in.

För att vara på den säkra sidan, att fladdermössen verkligen kommer att trivas, har Laila snickrat ihop två olika modeller av holkar, en med snedtak och en med platt tak.

– Jag fann båda på internet och så har jag piffat upp dem med en norsk och en svensk flagga, berättar Laila.

Nyttodjur

Om man även räknar in alla sprickor i den gamla lönnens stam, så finns det nog plats för en hel fladdermuskoloni, skulle vi tro.

– Roligt om vi får se några. Fladdermössen är ju nyttodjur som tar mygg och insekter, så dom ska vi vara rädda om, framhåller Laila Eriksson.

En gammal och uttjänt lönn, som egentligen skulle ha fällts, har förvandlats till ett eldorado för fladdermöss, tack vare en händig trädgårdsmästare, Laila Eriksson på Sunne kommun.

– Det var Kristina Rebane, miljöstrategen, som påpekade att sprickorna i trädet är lämpliga fladdermusbon. Jag ville också hjälpa fladdermössen på traven, så jag googlade och fann hur man snickrar ihop fladdermusbon efter norsk modell, berättar Laila Eriksson.

Springa nertill

Vi får också veta att fladdermusholkar skiljer sig något från vanliga fågelholkar.

– Den största skillnaden är att ingången inte är något runt hål utan en liten springa ner till på två centimeter. Där kryper fladdermössen in.

För att vara på den säkra sidan, att fladdermössen verkligen kommer att trivas, har Laila snickrat ihop två olika modeller av holkar, en med snedtak och en med platt tak.

– Jag fann båda på internet och så har jag piffat upp dem med en norsk och en svensk flagga, berättar Laila.

Nyttodjur

Om man även räknar in alla sprickor i den gamla lönnens stam, så finns det nog plats för en hel fladdermuskoloni, skulle vi tro.

– Roligt om vi får se några. Fladdermössen är ju nyttodjur som tar mygg och insekter, så dom ska vi vara rädda om, framhåller Laila Eriksson.