2016-09-06 10:41

2016-09-06 10:41

Ska Sunne bli ett nytt Eda?

Kommunen:

Vad händer i Sunne kommun? Ingen politisk hållbar majoritet. De styrande sätter sig i knät på ett missnöjesparti.

Att byta regering hjälper ju inte, Björn Gillberg kommer att bestämma ändå. Det blir som i Eda där missnöjet styr och inget fungerar.

Sunne liknar Eda med cheferna också. Vad är det som händer?

Sedan den nye kommunchefen började har andra chefer slutat. IT-chefen, skolchefen, personalchefen, chefer inom vård och omsorg och flera rektorer.

Det är inte många barn som haft samma rektor under tiden de gått på en skola.

När så många slutar borde man tänka att något är fel. Varför vill inte, får inte, chefer stanna i Sunne kommun?

Centern måste nu ha kraft att agera. Att den högsta chefen tar bort andra chefer är inte bra. Sunne är värt bättre.

En som undrar

Vad händer i Sunne kommun? Ingen politisk hållbar majoritet. De styrande sätter sig i knät på ett missnöjesparti.

Att byta regering hjälper ju inte, Björn Gillberg kommer att bestämma ändå. Det blir som i Eda där missnöjet styr och inget fungerar.

Sunne liknar Eda med cheferna också. Vad är det som händer?

Sedan den nye kommunchefen började har andra chefer slutat. IT-chefen, skolchefen, personalchefen, chefer inom vård och omsorg och flera rektorer.

Det är inte många barn som haft samma rektor under tiden de gått på en skola.

När så många slutar borde man tänka att något är fel. Varför vill inte, får inte, chefer stanna i Sunne kommun?

Centern måste nu ha kraft att agera. Att den högsta chefen tar bort andra chefer är inte bra. Sunne är värt bättre.

En som undrar

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.