2016-08-25 16:28

2016-08-25 16:28

Anställningens villkor ses över

SUNNE: Kommunchefen om personalchefens avtal

Hej

Förordnandet för Sunne kommuns personalchef har efter en femårsperiod löpt ut och förnyas inte. Min avsikt är att få in nya idéer och tankar i ledningsgruppen. När ett förordnande löper ut har personen ändå kvar en tillsvidareanställning i Sunne kommun. Det innebär att vi nu startar en process för att se över hur just den här anställningen ska se ut framöver både vad gäller innehåll och ersättning.

Personalchefens avtal skrevs för många år sedan och skrivna avtal som är tids- och personbundna är svåra att förhandla bort.

Jag tillträdde som kommunchef för ett år sedan. Det mesta fungerar fantastiskt bra i Sunne kommuns verksamheter! Men det finns alltid områden att förbättra.

Mitt uppdrag som kommunchef innebär att ta ansvar och agera när förändringar behöver göras för att öka kvalitet och kostnadseffektivitet. Min vision är att vi alla ska känna att vi arbetar med respekt, utveckling och professionalism för Sunnes bästa!

Sunne har alla förutsättningar att vara en attraktiv kommun att besöka, leva och arbeta i.

Med vänlig hälsning

Berit Westergren

Kommunchef i Sunne

Hej

Förordnandet för Sunne kommuns personalchef har efter en femårsperiod löpt ut och förnyas inte. Min avsikt är att få in nya idéer och tankar i ledningsgruppen. När ett förordnande löper ut har personen ändå kvar en tillsvidareanställning i Sunne kommun. Det innebär att vi nu startar en process för att se över hur just den här anställningen ska se ut framöver både vad gäller innehåll och ersättning.

Personalchefens avtal skrevs för många år sedan och skrivna avtal som är tids- och personbundna är svåra att förhandla bort.

Jag tillträdde som kommunchef för ett år sedan. Det mesta fungerar fantastiskt bra i Sunne kommuns verksamheter! Men det finns alltid områden att förbättra.

Mitt uppdrag som kommunchef innebär att ta ansvar och agera när förändringar behöver göras för att öka kvalitet och kostnadseffektivitet. Min vision är att vi alla ska känna att vi arbetar med respekt, utveckling och professionalism för Sunnes bästa!

Sunne har alla förutsättningar att vara en attraktiv kommun att besöka, leva och arbeta i.

Med vänlig hälsning

Berit Westergren

Kommunchef i Sunne