2016-09-02 08:40

2016-09-02 08:40

Ett tillgängligare Sunne

SUNNE: "Det här är viktigt för tjänstemän, politiker och fastighetsägare"

På tisdag arrangeras Tillgänglighetsdagen i Frykensalen. Genom föreläsningar, paneldiskussioner och en praktisk prova-på-bana ska man öka förståelsen för dem som lever med olika handikapp.

Sunnes kommunala tillgänglighetsråd är arrangören bakom temadagen.

– Vårt mål var att 2010 skulle alla enkelt avhjälpliga hinder vara borta. Där kan jag inte säga att vi har lyckats, för än finns det många kvar. Men vi har i alla fall kommit en bit på vägen, säger Marianne Åhman (L), tillgänglighetsrådets ordförande.

Under dagen kommer deltagarna bland annat att lyssna på föreläsningar och testa att ta sig fram med rullstol eller rollator på en prova-på-bana i centrum.

– Vi vill öka förståelsen för hur vardagen kan te sig för en som är syn- eller rörelsehindrad, säger Marianne Åhman.

Dagen avslutas med en paneldiskussion, som leds av moderatorn Ola Persson (C).

Allmänheten är välkommen att delta i evenemanget, men behöver föranmäla sig. Särskilt inbjudna är tjänstemän, politiker och fastighetsägare.

– Det är de som har det största jobbet för att underlätta vardagen, genom anpassade bostäder och offentliga lokaler. Otillgänglighet i offentliga lokaler är diskrimineringsgrundande, säger Marianne Åhman.

Sunnes kommunala tillgänglighetsråd är arrangören bakom temadagen.

– Vårt mål var att 2010 skulle alla enkelt avhjälpliga hinder vara borta. Där kan jag inte säga att vi har lyckats, för än finns det många kvar. Men vi har i alla fall kommit en bit på vägen, säger Marianne Åhman (L), tillgänglighetsrådets ordförande.

Under dagen kommer deltagarna bland annat att lyssna på föreläsningar och testa att ta sig fram med rullstol eller rollator på en prova-på-bana i centrum.

– Vi vill öka förståelsen för hur vardagen kan te sig för en som är syn- eller rörelsehindrad, säger Marianne Åhman.

Dagen avslutas med en paneldiskussion, som leds av moderatorn Ola Persson (C).

Allmänheten är välkommen att delta i evenemanget, men behöver föranmäla sig. Särskilt inbjudna är tjänstemän, politiker och fastighetsägare.

– Det är de som har det största jobbet för att underlätta vardagen, genom anpassade bostäder och offentliga lokaler. Otillgänglighet i offentliga lokaler är diskrimineringsgrundande, säger Marianne Åhman.