2016-09-02 08:40

2016-09-02 08:40

En grym avslutning

SUNNE: "Det är inte kärnfysik, men väldigt viktigt"

I tisdags var det avslutningsfest för projektet GRYM på Megafon. Det var både stolta och lite vemodiga projektledare som bjöd på tårta och tackades för sitt engagerade arbete.

För tre år sedan startade GRYM – gränslösa yngre möten – som med medel från Allmänna arvsfonden skulle skapa en mötesplats för unga i kommunen. Lokalen blev i en före detta antikvitetshandel snett mitt emot tågstationen, där kaféet och aktivitetscentret Megafon föddes.

– Bubblan och deras kafé Änglagott fanns ju redan, men det fanns ett behov av en mötesplats för lite äldre ungdomar och som har öppet under vardagar, säger Lene Olsson, en av projektledarna för GRYM.

Betydelsefullt

Den primära målgruppen har varit personer mellan 15 och 25 år, men alla har varit välkomna. Genom Allmänna arvsfonden och stöd från kommunen har man kunnat ha en mängd aktiviteter genom åren; alltifrån julpyssel, spelningar och dansworkshops till språkkafé, studiecirklar och föreläsningar i olika ämnen. Under avslutningsfesten visades en film om projektet och vad det har betytt för deltagarna.

– Projektet GRYM tar slut här, men Megafon kommer att finnas kvar. Tidigare har vi genom projektet kunnat bekosta föreläsare, och den möjligheten försvinner ju nu. Men vi som är engagerade i Megafon ska jobba hårt för att det ska fortsätta vara gratis för besökarna även framöver, säger Lene Olsson.

Lär för livet

Gränslösa yngre möten har man verkligen lyckats genomföra, säger Anders Heimer, projektansvarig.

– Här träffas ungdomar med olika bakgrunder och intressen och man lär sig saker av varandra. Man växer som människa av att testa nya saker och träffa nya människor, och det är precis det vi vill med GRYM. Det är aktiviteter som lär för livet.

Integrationsarbete

Mycket har förändrats i Sunne under de senaste tre åren som GRYM har pågått. I och med det senaste årets flyktingström har Megafon också blivit en plats där nya och gamla Sunnebor träffas. Att lyckas med integration och att skapa en meningsfull tillvaro för en småkommuns unga kräver egentligen samma medel, menar Anders Heimer.

– Det handlar om att få en samtalspartner och någon som lyssnar. Att bygga relationer. Det är inte kärnfysik, men väldigt viktigt.

För tre år sedan startade GRYM – gränslösa yngre möten – som med medel från Allmänna arvsfonden skulle skapa en mötesplats för unga i kommunen. Lokalen blev i en före detta antikvitetshandel snett mitt emot tågstationen, där kaféet och aktivitetscentret Megafon föddes.

– Bubblan och deras kafé Änglagott fanns ju redan, men det fanns ett behov av en mötesplats för lite äldre ungdomar och som har öppet under vardagar, säger Lene Olsson, en av projektledarna för GRYM.

Betydelsefullt

Den primära målgruppen har varit personer mellan 15 och 25 år, men alla har varit välkomna. Genom Allmänna arvsfonden och stöd från kommunen har man kunnat ha en mängd aktiviteter genom åren; alltifrån julpyssel, spelningar och dansworkshops till språkkafé, studiecirklar och föreläsningar i olika ämnen. Under avslutningsfesten visades en film om projektet och vad det har betytt för deltagarna.

– Projektet GRYM tar slut här, men Megafon kommer att finnas kvar. Tidigare har vi genom projektet kunnat bekosta föreläsare, och den möjligheten försvinner ju nu. Men vi som är engagerade i Megafon ska jobba hårt för att det ska fortsätta vara gratis för besökarna även framöver, säger Lene Olsson.

Lär för livet

Gränslösa yngre möten har man verkligen lyckats genomföra, säger Anders Heimer, projektansvarig.

– Här träffas ungdomar med olika bakgrunder och intressen och man lär sig saker av varandra. Man växer som människa av att testa nya saker och träffa nya människor, och det är precis det vi vill med GRYM. Det är aktiviteter som lär för livet.

Integrationsarbete

Mycket har förändrats i Sunne under de senaste tre åren som GRYM har pågått. I och med det senaste årets flyktingström har Megafon också blivit en plats där nya och gamla Sunnebor träffas. Att lyckas med integration och att skapa en meningsfull tillvaro för en småkommuns unga kräver egentligen samma medel, menar Anders Heimer.

– Det handlar om att få en samtalspartner och någon som lyssnar. Att bygga relationer. Det är inte kärnfysik, men väldigt viktigt.