2016-09-02 08:41

2016-09-02 08:41

"Det här är ett stort äventyr för oss"

SUNNE: Gäster från Italiens största musikhögskola spred högtidlig stämning i Frykensalen

Musikaliska gäster. I onsdags fick Frykensalen ett lika ovanligt som skönsjungande besök. Elever från musikkonservatoriet Giuseppi Verdi i Milano framförde delar ur Vivaldis opera Griselda. Ensemblen bestående av elva studenter är just nu på turné i Sverige.

Griselda uruppfördes 1735, men är trots det relativt ”ny” i den stora operavärlden. I England hade den premiär först 1983, och i USA uppfördes den inte förrän så sent som år 2000. Fortfarande är det ganska ovanligt att den spelas.

Familjetragedi

Historien kretsar kring Griselda, en fåraherdes dotter som gifter sig med kungen. Folket vägrar dock acceptera drottningens enkla bakgrund, vilket leder till att kungen tvingas förvisa henne och låtsas döda deras nyfödda dotter, Contanza. Under stort hemlighetsmakeri placeras dottern i stället i en annan kungafamilj i Grekland.

– Originalutförandet är två och en halv timme, men vi har komprimerat programmet till en timme och 40 minuter, säger Lee Go Eun, som spelar Constanza.

– Det är en roll som innebär att man sjunger väldigt snabbt och väldigt ordrikt, så det är en utmaning.

Under tio dagar befinner sig musikeleverna på turné i Sverige. Griselda är ett gemensamt examensprojekt.

– Sunne är en väldigt trevlig liten stad, lugn och stilla. En väldig kontrast mot Milano, och även min egen hemstad Seoul. Vi försöker att se så mycket som möjligt av ställena vi besöker, även om mycket tid går åt till att resa och öva. Det här är ett stort äventyr för oss, säger Lee Go Eun.

Griselda uruppfördes 1735, men är trots det relativt ”ny” i den stora operavärlden. I England hade den premiär först 1983, och i USA uppfördes den inte förrän så sent som år 2000. Fortfarande är det ganska ovanligt att den spelas.

Familjetragedi

Historien kretsar kring Griselda, en fåraherdes dotter som gifter sig med kungen. Folket vägrar dock acceptera drottningens enkla bakgrund, vilket leder till att kungen tvingas förvisa henne och låtsas döda deras nyfödda dotter, Contanza. Under stort hemlighetsmakeri placeras dottern i stället i en annan kungafamilj i Grekland.

– Originalutförandet är två och en halv timme, men vi har komprimerat programmet till en timme och 40 minuter, säger Lee Go Eun, som spelar Constanza.

– Det är en roll som innebär att man sjunger väldigt snabbt och väldigt ordrikt, så det är en utmaning.

Under tio dagar befinner sig musikeleverna på turné i Sverige. Griselda är ett gemensamt examensprojekt.

– Sunne är en väldigt trevlig liten stad, lugn och stilla. En väldig kontrast mot Milano, och även min egen hemstad Seoul. Vi försöker att se så mycket som möjligt av ställena vi besöker, även om mycket tid går åt till att resa och öva. Det här är ett stort äventyr för oss, säger Lee Go Eun.