2016-08-25 16:46

2016-08-25 16:46

"Kf-ordföranden har en viktig position"

SUNNE: Gunilla Ingemyr (C) tar strid för det nya styrets kandidat

Den 1 september tar alliansen Centerpartiet, Moderaterna och Liberalerna över makten i Sunne. Men några frågor återstår att lösa.
– Presidieplatserna i kommunstyrelsen och miljö- och bygglovsnämnden ska fördelas. Dessutom ska kommunfullmäktige välja ett nytt presidium, där ordförandeposten är viktigare än många tror, säger Sunnes blivande kommunalråd Gunilla Ingemyr (C).

Det Ingemyr syftar på är att partiet Hela Sunne (HS) vill ha kvar Anders Broman (HS) som kommunfullmäktiges ordförande. Detta med hänvisning till att det inte finns någon rättslig grund för att byta ordförande i det här läget och att Förvaltningsdomstolen kommer att häva ett sådant beslut.

– Vi känner å andra sidan att det är diskutabelt rent moraliskt att ett parti som inte ingår i styret ska inneha den posten, säger Gunilla Ingemyr.

Den borgerliga alliansen har nominerat veteranen Karl-Johan Adolfsson (C) som ny ordförande i kommunfullmäktige och att positionen inte skulle vara ”så mycket att bråka om” avfärdar Ingemyr.

– När en politisk minoritet har makten, så som det både har varit senast och kommer att bli nu, så är det ju oerhört viktigt att man också har ordförandeposten i kommunfullmäktige, eftersom ordföranden har utslagsröst.

När det gäller presidieplatserna i kommunstyrelsen har C, M och L enats om att nominera Gunilla Ingemyr (C) som ordförande och Henrik Frykberger (M) som förste vice ordförande. Tobias Eriksson (S) är beredd att gå in som andre vice ordförande och får då den 40-procentiga tjänsten som oppositionsråd.

Som ordförande i miljö- och bygglovsnämnden är Marianne Åhman (L) nominerad och Thomas Waldenström (M) nomineras som förste vice ordförande. Helena Anshammar (S) är föreslagen som andre vice ordförande i nämnden.

– När de gäller platserna i de olika utskotten kommer de att utses av kommunstyrelsen, förklarar Gunilla Ingemyr.

Tidigare har Linda Johansson (S) och Inga-Lill Junedahl (C) varit vikarierande kommunalråd. Gunilla Ingemyr blir den första kvinna som är ordinarie på Sunnes tyngsta politiska post.

Hur känns det?

– Tack, bara bra. Jag ser det som att vi i den borgerliga alliansen tar vårt ansvar för medborgarnas bästa.

Varför kunde ni inte ”regera” ihop med S och därmed bilda en majoritet?

– På grund av budgeten. Vi låg för långt ifrån varandra.

C, M och L har tillsammans 17 av 41 kommunfullmäktigemandat precis som S+HS hade.

Vad talar för att ni lyckas bättre?

– Att våra tre partier har ett bra samarbete redan nu.

Kommer det att bli många kursändringar i Sunnepolitiken framöver?

– Det finns inte mycket som talar för det. Faktum är ju att S och de borgerliga varit överens om det mesta som beslutats de senaste två åren, säger Gunilla Ingemyr.

Det Ingemyr syftar på är att partiet Hela Sunne (HS) vill ha kvar Anders Broman (HS) som kommunfullmäktiges ordförande. Detta med hänvisning till att det inte finns någon rättslig grund för att byta ordförande i det här läget och att Förvaltningsdomstolen kommer att häva ett sådant beslut.

– Vi känner å andra sidan att det är diskutabelt rent moraliskt att ett parti som inte ingår i styret ska inneha den posten, säger Gunilla Ingemyr.

Den borgerliga alliansen har nominerat veteranen Karl-Johan Adolfsson (C) som ny ordförande i kommunfullmäktige och att positionen inte skulle vara ”så mycket att bråka om” avfärdar Ingemyr.

– När en politisk minoritet har makten, så som det både har varit senast och kommer att bli nu, så är det ju oerhört viktigt att man också har ordförandeposten i kommunfullmäktige, eftersom ordföranden har utslagsröst.

När det gäller presidieplatserna i kommunstyrelsen har C, M och L enats om att nominera Gunilla Ingemyr (C) som ordförande och Henrik Frykberger (M) som förste vice ordförande. Tobias Eriksson (S) är beredd att gå in som andre vice ordförande och får då den 40-procentiga tjänsten som oppositionsråd.

Som ordförande i miljö- och bygglovsnämnden är Marianne Åhman (L) nominerad och Thomas Waldenström (M) nomineras som förste vice ordförande. Helena Anshammar (S) är föreslagen som andre vice ordförande i nämnden.

– När de gäller platserna i de olika utskotten kommer de att utses av kommunstyrelsen, förklarar Gunilla Ingemyr.

Tidigare har Linda Johansson (S) och Inga-Lill Junedahl (C) varit vikarierande kommunalråd. Gunilla Ingemyr blir den första kvinna som är ordinarie på Sunnes tyngsta politiska post.

Hur känns det?

– Tack, bara bra. Jag ser det som att vi i den borgerliga alliansen tar vårt ansvar för medborgarnas bästa.

Varför kunde ni inte ”regera” ihop med S och därmed bilda en majoritet?

– På grund av budgeten. Vi låg för långt ifrån varandra.

C, M och L har tillsammans 17 av 41 kommunfullmäktigemandat precis som S+HS hade.

Vad talar för att ni lyckas bättre?

– Att våra tre partier har ett bra samarbete redan nu.

Kommer det att bli många kursändringar i Sunnepolitiken framöver?

– Det finns inte mycket som talar för det. Faktum är ju att S och de borgerliga varit överens om det mesta som beslutats de senaste två åren, säger Gunilla Ingemyr.