2016-08-25 17:25

2016-08-25 17:27

Domstol sa nej till Karl-Johans avlopp

VÄSTRA ÄMTERVIK: Karl-Johan Adolfsson (C) överklagade

Sunnes ex-kommunalråd Karl-Johan Adolfsson (C) överklagade till Mark- och miljödomstolen när kommunen inte ville godkänna en ny avloppsrening hemma på gården i Västra Ämtervik.
På onsdagen avslogs överklagandet.

NWT skrev i april om Karl-Johan Adolfsson (C), numera nominerad ordförande i kommunfullmäktige, som liksom många andra fastighetsägare måste åtgärda sitt enskilda avlopp för att få det godkänt av kommunen.

Han ville satsa på ett småskaligt ”ekoavlopp” för cirka 20 000 kronor. Inte sällan ligger prislappen flera gånger högre.

Gav inte upp

När kommunen sa nej till den föreslagna avloppsanläggningen överklagade Karl-Johan Adolfsson beslutet.

På onsdagen avslogs överklagandet i näst högsta instans; Mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

”Det som framkommit i målet föranleder inte mark- och miljödomstolen att göra en annan bedömning än den nämnden och länsstyrelsen gjort, det vill säga att det med hänsyn till bristen på verifierade resultat av reningseffekten inte är möjligt att lämna tillstånd till den aktuella avloppsanordningen”, står det i domen.

Befarade ett nej

– Jag har inte hunnit se domen ännu. Jag har insett att risken var stor att det skulle bli ett avslag. Juristerna törs väl inte annat än att följa lagstiftningen, säger Karl-Johan Adolfsson.

Han hoppades in i det längsta att reningsmetoden skulle få godkänt.

”Väldigt intresserade”

– Juristerna i Vänersborg har varit väldigt intresserade och verkligen gett oss möjligheter att komplettera med ytterligare uppgifter. De certifierade systemen har inga garanterade toppresultat de heller. Det är väl det som gör att juristerna har varit så intresserade av det här, säger Karl-Johan Adolfsson.

I dag har han alltså inget tillstånd för den gamla anläggningen på gården.

Vad gör du nu?

– Det har jag inte hunnit att ta ställning till ännu. Det är ju en gammal anläggning jag har, vi får se vad det blir, säger Karl-Johan Adolfsson.

 

 

 

NWT skrev i april om Karl-Johan Adolfsson (C), numera nominerad ordförande i kommunfullmäktige, som liksom många andra fastighetsägare måste åtgärda sitt enskilda avlopp för att få det godkänt av kommunen.

Han ville satsa på ett småskaligt ”ekoavlopp” för cirka 20 000 kronor. Inte sällan ligger prislappen flera gånger högre.

Gav inte upp

När kommunen sa nej till den föreslagna avloppsanläggningen överklagade Karl-Johan Adolfsson beslutet.

På onsdagen avslogs överklagandet i näst högsta instans; Mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

”Det som framkommit i målet föranleder inte mark- och miljödomstolen att göra en annan bedömning än den nämnden och länsstyrelsen gjort, det vill säga att det med hänsyn till bristen på verifierade resultat av reningseffekten inte är möjligt att lämna tillstånd till den aktuella avloppsanordningen”, står det i domen.

Befarade ett nej

– Jag har inte hunnit se domen ännu. Jag har insett att risken var stor att det skulle bli ett avslag. Juristerna törs väl inte annat än att följa lagstiftningen, säger Karl-Johan Adolfsson.

Han hoppades in i det längsta att reningsmetoden skulle få godkänt.

”Väldigt intresserade”

– Juristerna i Vänersborg har varit väldigt intresserade och verkligen gett oss möjligheter att komplettera med ytterligare uppgifter. De certifierade systemen har inga garanterade toppresultat de heller. Det är väl det som gör att juristerna har varit så intresserade av det här, säger Karl-Johan Adolfsson.

I dag har han alltså inget tillstånd för den gamla anläggningen på gården.

Vad gör du nu?

– Det har jag inte hunnit att ta ställning till ännu. Det är ju en gammal anläggning jag har, vi får se vad det blir, säger Karl-Johan Adolfsson.