2016-08-24 14:09

2016-08-24 14:09

Så här ser ett av husen ut

SUNNE: Bygglovsansökan på gång

I slutet av juni antogs detaljplanen för kvarteret norr om Järnvägsparken. Nu ritas det för fullt och inom några veckor lämnar en av byggherrarna, Lars-Erik Rhodin, in bygglovsansökan för ett hus.
– Det känns skönt att det äntligen blir av, konstaterar han.

På en skiss över området finns tre hus inritade och nu står alltså Lars-Erik Hedlund och Lars-Erik Rhodin i startgroparna för att börja bygga de två första husen, var och en för sig. Längst i arbetet har Lars-Erik Rhodin kommit. Han är på gång att lämna in bygglovsansökan för ett hus som ska stå längs Parkgatan, med utsikt över Järnvägsparken.

– Det tredje huset ska stå längs Badhusgatan men det kommer senare, förklarar han.

I bygglovsansökan finns totalt 32 lägenheter inritade, mestadels tvåor och treor men också några ettor och fyror. Huset är 46 meter långt och fyra våningar högt och byggstilen påminner om husen i Salla och Lars-Erik Rhodins hus i korsningen Kvarngatan-Badhusgatan.

– Färgen på huset ska vi diskutera, men det blir något i stil med MUG-kåken, säger han.

Så småningom ska han även bygga om Wiklanderska huset på Kvarngatan samt bygga igen öppningen till bakgården.

– Det blir som en förlängning av Wiklanderska, byggt i samma stil, och där ska vi bygga affärslokal i botten och bostäder ovanpå. Det kommer troligen att bli en ganska stor affärslokal.

Även Lars-Erik Hedlund skissar just nu på ett hus som ska stå längs Järnvägsgatan.

– Det blir 3,5 våningar högt och rymmer cirka 30 lägenheter, samtliga hyresrätter eftersom vi ser att behovet av det är störst. Det är i första hand tvåor men det kan bli någon större och mindre lägenhet också, berättar Lars-Erik som dagligen får bekräftat hur stort behovet av lägenheter i centrum är.

– Jag hyr ut lägenheter redan i dag och det kommer in 5–6 personer varje vecka och frågar om jag har något ledigt. När det första gången skrevs om våra byggplaner för något år sedan var det 15–20 stycken som genast gjorde intresseanmälan, trots att jag förklarade att projektet låg flera år framåt i tid, berättar Lars-Erik Hedlund.

Om allt löper på med bygglovshandlingarna förväntas inflyttning i de båda husen under 2017.

På en skiss över området finns tre hus inritade och nu står alltså Lars-Erik Hedlund och Lars-Erik Rhodin i startgroparna för att börja bygga de två första husen, var och en för sig. Längst i arbetet har Lars-Erik Rhodin kommit. Han är på gång att lämna in bygglovsansökan för ett hus som ska stå längs Parkgatan, med utsikt över Järnvägsparken.

– Det tredje huset ska stå längs Badhusgatan men det kommer senare, förklarar han.

I bygglovsansökan finns totalt 32 lägenheter inritade, mestadels tvåor och treor men också några ettor och fyror. Huset är 46 meter långt och fyra våningar högt och byggstilen påminner om husen i Salla och Lars-Erik Rhodins hus i korsningen Kvarngatan-Badhusgatan.

– Färgen på huset ska vi diskutera, men det blir något i stil med MUG-kåken, säger han.

Så småningom ska han även bygga om Wiklanderska huset på Kvarngatan samt bygga igen öppningen till bakgården.

– Det blir som en förlängning av Wiklanderska, byggt i samma stil, och där ska vi bygga affärslokal i botten och bostäder ovanpå. Det kommer troligen att bli en ganska stor affärslokal.

Även Lars-Erik Hedlund skissar just nu på ett hus som ska stå längs Järnvägsgatan.

– Det blir 3,5 våningar högt och rymmer cirka 30 lägenheter, samtliga hyresrätter eftersom vi ser att behovet av det är störst. Det är i första hand tvåor men det kan bli någon större och mindre lägenhet också, berättar Lars-Erik som dagligen får bekräftat hur stort behovet av lägenheter i centrum är.

– Jag hyr ut lägenheter redan i dag och det kommer in 5–6 personer varje vecka och frågar om jag har något ledigt. När det första gången skrevs om våra byggplaner för något år sedan var det 15–20 stycken som genast gjorde intresseanmälan, trots att jag förklarade att projektet låg flera år framåt i tid, berättar Lars-Erik Hedlund.

Om allt löper på med bygglovshandlingarna förväntas inflyttning i de båda husen under 2017.