2016-08-24 06:00

2016-08-24 06:00

Returmatch för Svennis i kammarrätten

SUNNE: Var brodern anställd eller var pengarna en gåva?

I förvaltningsrätten vann Sven-Göran ”Svennis” Eriksson en delseger i tvisten med Skatteverket.
I tisdags var det kammarrättens tur att ta ställning till om Svennis anställt sin bror. Eller om alla pengar han fått av Svennis är gåvor.

– Det är en gåva mellan bröder, säger Svennis advokat Anders Runebjer.

– Nej, han har varit anställd av och utfört tjänster åt Svennis, anser Skatteverket.

Inkomstskatt

Skatteverket krävde Svennis på 1 876 721 kronor i sociala avgifter och skattetillägg. Och anser att brodern ska betala inkomstskatt och skattetillägg.

Skatteverket gick så långt tillbaka i tiden som lagstiftningen tillåter. Och hävdar att Svennis sedan 2008 satt in mellan 50 000 och 65 000 kronor varje månad på broderns bankkonto.

Inte deklarerat

Brodern har inte deklarerat för några inkomster under de åren. Han har utfört tjänster åt Svennis, medverkat i projekt som marknadsförs i fotbollstränarens namn och skött hans herrgård. Det är mer att betrakta som en anställning än vad man kan förväntas ställa upp på i en normal familjerelation, menar Skatteverket.

Men förvaltningsrätten prutade rejält på Skatteverkets krav.

Man ansåg visserligen att brodern fått ersättning för utförda tjänster. Tjänster som ska betraktas som lön och beskattas och påföras arbetsgivaravgifter. Men man sänkte beloppen och gjorde en skönsmässig uppskattning till 30 000 per månad.

Överklagade

Svennis och brodern överklagade till kammarrätten. De vill vinna hela målet

I tisdags spelade Svennis lag Shanghai match samtidigt som förhandlingarna pågick i kammarrätten i Göteborg.

Advokat Anders Runebjer hade istället kallat brodern och Svennis son som vittnen.

– Det är bara de som känner till familjeförhållandena, säger Anders Runebjer.

Starkare brodern

– Det kan tryckas röra sig om stora belopp. Men Svennis har mycket att ge. Han har gett pengar till andra släktingar och vänner också.

– Det finns inget anställningsavtal mellan bröderna. Det är frågan om gåvor från den finansiellt starkare brodern till den andre. Ersättning på grund av relation, inte för prestation.

Kammarrättens dom kommer om fyra veckor.

– Det är en gåva mellan bröder, säger Svennis advokat Anders Runebjer.

– Nej, han har varit anställd av och utfört tjänster åt Svennis, anser Skatteverket.

Inkomstskatt

Skatteverket krävde Svennis på 1 876 721 kronor i sociala avgifter och skattetillägg. Och anser att brodern ska betala inkomstskatt och skattetillägg.

Skatteverket gick så långt tillbaka i tiden som lagstiftningen tillåter. Och hävdar att Svennis sedan 2008 satt in mellan 50 000 och 65 000 kronor varje månad på broderns bankkonto.

Inte deklarerat

Brodern har inte deklarerat för några inkomster under de åren. Han har utfört tjänster åt Svennis, medverkat i projekt som marknadsförs i fotbollstränarens namn och skött hans herrgård. Det är mer att betrakta som en anställning än vad man kan förväntas ställa upp på i en normal familjerelation, menar Skatteverket.

Men förvaltningsrätten prutade rejält på Skatteverkets krav.

Man ansåg visserligen att brodern fått ersättning för utförda tjänster. Tjänster som ska betraktas som lön och beskattas och påföras arbetsgivaravgifter. Men man sänkte beloppen och gjorde en skönsmässig uppskattning till 30 000 per månad.

Överklagade

Svennis och brodern överklagade till kammarrätten. De vill vinna hela målet

I tisdags spelade Svennis lag Shanghai match samtidigt som förhandlingarna pågick i kammarrätten i Göteborg.

Advokat Anders Runebjer hade istället kallat brodern och Svennis son som vittnen.

– Det är bara de som känner till familjeförhållandena, säger Anders Runebjer.

Starkare brodern

– Det kan tryckas röra sig om stora belopp. Men Svennis har mycket att ge. Han har gett pengar till andra släktingar och vänner också.

– Det finns inget anställningsavtal mellan bröderna. Det är frågan om gåvor från den finansiellt starkare brodern till den andre. Ersättning på grund av relation, inte för prestation.

Kammarrättens dom kommer om fyra veckor.