2016-08-23 09:26

2016-08-23 09:26

Storsatsning på förskolebarnen

SUNNE: Sunne lägger extra krut på barnens trivsel

Sunne kommun är Nordens första kommun som kan stoltsera med både trivselprogram i grundskolan och nu även ”Trivselpatrullen” i alla förskolor.

I Sunne utökas satsningen på att aktivera och inkludera alla barn under skoldagen. Ingen ska behöva känna sig ensam eller åsidosatt.

Tillsammans på rasten

– De gemensamma rastaktiviteterna på våra F-6 skolor har ökat gemenskapen och tryggheten bland våra elever. Därför satsar vi nu vidare i förskolan för att öka barnens trivsel, säger Anna Ullenius, tillförordnad verksamhetschef för barns lärande i Sunne kommun.

Pedagogiskt verktyg

Trivselpatrullen är ett förebyggande arbete och ett pedagogiskt verktyg. Förskolan ska med hjälp av verktyget öka kontinuiteten av lek och fysisk aktivitet.

All personal på förskolan i Sunne utbildas två gånger per år i lek och aktivitet och den personal som ansvarar för TP i sin förskola träffas ytterligare två gånger per år. Personalen anordnar aktiviteter på förskolan.

Alla ska få leka

De äldsta barnen blir ”trivselpatrull”. Med synliga TP-västar ansvarar barnen för att ta fram lekmaterial och tillsammans med de vuxna sätta igång kul lekar som alla får vara med på.

Norska skolor har redan mycket goda erfarenheter av Trivselprogrammet i förskolan, skriver Sunne kommun i ett pressmeddelande på tisdagen.

I Sunne utökas satsningen på att aktivera och inkludera alla barn under skoldagen. Ingen ska behöva känna sig ensam eller åsidosatt.

Tillsammans på rasten

– De gemensamma rastaktiviteterna på våra F-6 skolor har ökat gemenskapen och tryggheten bland våra elever. Därför satsar vi nu vidare i förskolan för att öka barnens trivsel, säger Anna Ullenius, tillförordnad verksamhetschef för barns lärande i Sunne kommun.

Pedagogiskt verktyg

Trivselpatrullen är ett förebyggande arbete och ett pedagogiskt verktyg. Förskolan ska med hjälp av verktyget öka kontinuiteten av lek och fysisk aktivitet.

All personal på förskolan i Sunne utbildas två gånger per år i lek och aktivitet och den personal som ansvarar för TP i sin förskola träffas ytterligare två gånger per år. Personalen anordnar aktiviteter på förskolan.

Alla ska få leka

De äldsta barnen blir ”trivselpatrull”. Med synliga TP-västar ansvarar barnen för att ta fram lekmaterial och tillsammans med de vuxna sätta igång kul lekar som alla får vara med på.

Norska skolor har redan mycket goda erfarenheter av Trivselprogrammet i förskolan, skriver Sunne kommun i ett pressmeddelande på tisdagen.