2016-08-23 17:29

2016-08-23 17:29

Björn Gillberg (HS) släpper sin post

SUNNE: Extra möte för kommunstyrelsen inför maktskiftet

Den politiska karusellen i Sunne snurrar vidare.
Hela Sunne avsäger sig nu sina presidieposter frivilligt – med ett undantag.
HS vill ha kvar Anders Broman (HS) som kommunfullmäktiges ordförande.

NWT har tidigare skrivit om maktskiftet i Sunne som stod klart i torsdags. Socialdemokraterna lämnar över stafettpinnen till alliansen Centerpartiet, Moderaterna och Liberalerna 1 september.

Kommunstyrelsens ordförande Tobias Eriksson (S) avgår.

Extra KS-möte

Hela Sunne, som tilldelades tunga poster vid det valtekniska samarbetet med S, ville inte avgå frivilligt. Därför hölls ett extra möte i kommunstyrelsen på tisdagseftermiddagen.

Björn Gillberg (HS), som är 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, klargjorde att han avsäger sig sin post frivilligt. Han kvarstår dock som ledamot i kommunstyrelsen.

– Hela Sunne avsäger sig presidieposterna i kommunstyrelsen och miljö- och bygglovsnämnden, men vi är inte villiga att återkalla ordförandeposten i kommunfullmäktige. Det finns ingen rättslig grund för det. Förvaltningsdomstolen kommer att häva ett sådant beslut, sa Björn Gillberg (HS).

Kommunstyrelsens ordförande Tobias Eriksson (S) vädjade till Björn Gillberg (HS), utan framgång.

Återkallar posterna

Därmed beslutade kommunstyrelsen att presidieposterna i fullmäktige ska återkallas. Hela Sunne och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.

På kommunstyrelsens välbesökta möte uttryckte lejonparten av partierna kritik mot Hela Sunnes agerande.

Den borgerliga alliansen har nominerat veteranen Karl-Johan Adolfsson (C) som ny ordförande i kommunfullmäktige.

NWT har tidigare skrivit om maktskiftet i Sunne som stod klart i torsdags. Socialdemokraterna lämnar över stafettpinnen till alliansen Centerpartiet, Moderaterna och Liberalerna 1 september.

Kommunstyrelsens ordförande Tobias Eriksson (S) avgår.

Extra KS-möte

Hela Sunne, som tilldelades tunga poster vid det valtekniska samarbetet med S, ville inte avgå frivilligt. Därför hölls ett extra möte i kommunstyrelsen på tisdagseftermiddagen.

Björn Gillberg (HS), som är 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, klargjorde att han avsäger sig sin post frivilligt. Han kvarstår dock som ledamot i kommunstyrelsen.

– Hela Sunne avsäger sig presidieposterna i kommunstyrelsen och miljö- och bygglovsnämnden, men vi är inte villiga att återkalla ordförandeposten i kommunfullmäktige. Det finns ingen rättslig grund för det. Förvaltningsdomstolen kommer att häva ett sådant beslut, sa Björn Gillberg (HS).

Kommunstyrelsens ordförande Tobias Eriksson (S) vädjade till Björn Gillberg (HS), utan framgång.

Återkallar posterna

Därmed beslutade kommunstyrelsen att presidieposterna i fullmäktige ska återkallas. Hela Sunne och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.

På kommunstyrelsens välbesökta möte uttryckte lejonparten av partierna kritik mot Hela Sunnes agerande.

Den borgerliga alliansen har nominerat veteranen Karl-Johan Adolfsson (C) som ny ordförande i kommunfullmäktige.