2016-08-05 09:48

2016-08-05 09:50

Detaljplanerna klara för två stora centrala byggprojekt

SUNNE: Hotell Nilssontomten och Järnvägsparken

Efter en flera år lång planprocess gäller nu detaljplanen för Hotell Nilsson-tomten som möjliggör för byggnation av bostäder, kontor och handel. Även detaljplanen för kvarteret norr om Järnvägsparken är klar.
– Det känns väldigt bra nu, säger Johanna Bergsman, planarkitekt på Sunne kommun.

Arbetet med att ta fram detaljplanen för Hotell Nilsson-tomten har pågått under en lång tid. Planhandlingarna har blivit återremitterade, varit ute på samråd två gånger, granskning en gång och många har haft synpunkter på förslaget.

– Vi är glada att nu äntligen få en chans att bygga fina bostäder i Sunne, säger exploatören Johan Svedlund, Lecab Fastigheter AB på kommunens hemsida.

Och väntan har varit lång. När kommunfullmäktige antog detaljplanen i april 2016, överklagades beslutet till länsstyrelsen. Länsstyrelsen avvisade överklagandet och i juli vann kommunfullmäktiges beslut om att anta detaljplanen laga kraft. Det innebär att detaljplanen nu gäller. Planen ger möjlighet för byggnader med bostäder, kontor och handel.

Tidigare i sommar vann även detaljplanen för kvarteret norr om Järnvägsparken laga kraft. Den detaljplanen möjliggör för totalt cirka 100 nya bostäder samt en ny parkering i södra delen av Järnvägsparken.

– Kring Nilsson-tomten har det ju varit både politiska turer, synpunkter från medborgare och närboende och bullerhänsyn inblandat. Med Järnvägsparken var det framför allt frågan om rivningsförbud gällande Wiklanderska gården som förlängde processen. Sedan får man ju inte glömma att båda lägena är centrala. Det gör att det måste få ta sin tid, även om de här två ärendena blev ovanligt långdragna, säger Johanna Bergsman.

Arbetet med att ta fram detaljplanen för Hotell Nilsson-tomten har pågått under en lång tid. Planhandlingarna har blivit återremitterade, varit ute på samråd två gånger, granskning en gång och många har haft synpunkter på förslaget.

– Vi är glada att nu äntligen få en chans att bygga fina bostäder i Sunne, säger exploatören Johan Svedlund, Lecab Fastigheter AB på kommunens hemsida.

Och väntan har varit lång. När kommunfullmäktige antog detaljplanen i april 2016, överklagades beslutet till länsstyrelsen. Länsstyrelsen avvisade överklagandet och i juli vann kommunfullmäktiges beslut om att anta detaljplanen laga kraft. Det innebär att detaljplanen nu gäller. Planen ger möjlighet för byggnader med bostäder, kontor och handel.

Tidigare i sommar vann även detaljplanen för kvarteret norr om Järnvägsparken laga kraft. Den detaljplanen möjliggör för totalt cirka 100 nya bostäder samt en ny parkering i södra delen av Järnvägsparken.

– Kring Nilsson-tomten har det ju varit både politiska turer, synpunkter från medborgare och närboende och bullerhänsyn inblandat. Med Järnvägsparken var det framför allt frågan om rivningsförbud gällande Wiklanderska gården som förlängde processen. Sedan får man ju inte glömma att båda lägena är centrala. Det gör att det måste få ta sin tid, även om de här två ärendena blev ovanligt långdragna, säger Johanna Bergsman.