2016-07-08 06:00

2016-07-08 10:48

Nytt växthus eller bostäder

SUNNE: Kollision i Sunne centrum

Hasses Handelsträdgård vill få bygglov för att kunna expandera sin verksamhet. Sunne kommun har planer på att bebygga centrala lägen i tätorten med bostäder. Dessa två intressen står just nu mot varandra.

En planprocess pågår också för ett bostadsområde söder om Hasses Handelsträdgård, norr om Magasinsgatan.

– Det handlar om en detaljplan som berör grannfastigheterna och inte handelsträdgården. Däremot finns det en gällande översiktsplan för hela tätorten, där handelsträdgårdens fastighet ingår och som är markerad för bostäder, säger Anders Olsson, verksamhetschef för samhällsbyggnad och säkerhet på Sunne kommun.

Inriktningen för området är att det på sikt ska bebyggas med bostäder och enligt översiktsplanen ska intentionerna, att ha området bebyggt, vara fullföljda till år 2029.

Ett växthus till

Handelsträdgården har funnits på samma plats med sitt centrala läge i Sunne centrum ända sedan 1960.

I dag finns två växthus och nu vill man bygga ett tredje och för att kunna utöka odlingen till det dubbla.

– Vi vill bygga ett lika stort växthus som odlingsväxthuset och tanken är att det ska stå på bakgården, parallellt med det andra växthuset.

Det har Ulrika Herbertsson Mård berättat tidigare i FB.

Vill stödja

Behovet finns på marknaden och utbyggnaden skulle göra företaget mer konkurrenskraftigt. Detta är också något som Sunne kommun vill stödja.

– Det är mycket positivt för Sunne att ett företag vill utveckla verksamheten och vi har nu bjudit in ägarna till ett möte i augusti för att se hur vi ska kunna komma fram till en bra lösning, säger Anders Olsson.

Nytt läge

Kommunens intresse av att kunna bebygga centrum med fler centrala bostäder ligger i den ena vågskålen och företagets möjligheter att kunna utvecklas i den andra.

En lösning skulle kunna vara att Hasses Handelsträdgård erbjuds ett annat läge. Men något sådant kunde Anders Olsson inte presentera.

En planprocess pågår också för ett bostadsområde söder om Hasses Handelsträdgård, norr om Magasinsgatan.

– Det handlar om en detaljplan som berör grannfastigheterna och inte handelsträdgården. Däremot finns det en gällande översiktsplan för hela tätorten, där handelsträdgårdens fastighet ingår och som är markerad för bostäder, säger Anders Olsson, verksamhetschef för samhällsbyggnad och säkerhet på Sunne kommun.

Inriktningen för området är att det på sikt ska bebyggas med bostäder och enligt översiktsplanen ska intentionerna, att ha området bebyggt, vara fullföljda till år 2029.

Ett växthus till

Handelsträdgården har funnits på samma plats med sitt centrala läge i Sunne centrum ända sedan 1960.

I dag finns två växthus och nu vill man bygga ett tredje och för att kunna utöka odlingen till det dubbla.

– Vi vill bygga ett lika stort växthus som odlingsväxthuset och tanken är att det ska stå på bakgården, parallellt med det andra växthuset.

Det har Ulrika Herbertsson Mård berättat tidigare i FB.

Vill stödja

Behovet finns på marknaden och utbyggnaden skulle göra företaget mer konkurrenskraftigt. Detta är också något som Sunne kommun vill stödja.

– Det är mycket positivt för Sunne att ett företag vill utveckla verksamheten och vi har nu bjudit in ägarna till ett möte i augusti för att se hur vi ska kunna komma fram till en bra lösning, säger Anders Olsson.

Nytt läge

Kommunens intresse av att kunna bebygga centrum med fler centrala bostäder ligger i den ena vågskålen och företagets möjligheter att kunna utvecklas i den andra.

En lösning skulle kunna vara att Hasses Handelsträdgård erbjuds ett annat läge. Men något sådant kunde Anders Olsson inte presentera.