2016-07-08 11:53

2016-07-08 11:53

Misstänker kemikaliebrott

SUNNE

Kemikalieinspektionen anmäler misstanke om brott hos Miller Graphics Scandinavia.

Enligt anmälan till åklagarmyndigheten har företaget släppt ut tre kemiska produkter på den svenska marknaden utan märkning på svenska, något som är obligatoriskt.

Kemikalierna kan orsaka skador på hud och ögon. Kemikalieinspektionen menar att utan information på svenska ökar risken för att produkterna hanteras felaktigt.

Enligt anmälan till åklagarmyndigheten har företaget släppt ut tre kemiska produkter på den svenska marknaden utan märkning på svenska, något som är obligatoriskt.

Kemikalierna kan orsaka skador på hud och ögon. Kemikalieinspektionen menar att utan information på svenska ökar risken för att produkterna hanteras felaktigt.