2016-07-08 12:08

2016-07-08 12:08

Beviljas bidrag

SUNNE: 300 000 till integrationsarbete

Sunne kommun har beviljat Sunne Idrottsallians ett bidrag om 300 000 kronor till integrationsprojektet Föreningsslussen med flera aktiviteter.

Pengarna ska användas till att anställa en eller flera projektledare varav minst en med utländsk härkomst. Man ska jobba mot de ensamkommande ungdomarna och de flyktingmottagningar som finns här och undersöka vilka önskemål det finns om fysisk aktivitet, se vilka ledare som redan finns där samt utbilda och utveckla dem.

Man vill även skapa prova på-dagar samt en föreningssluss där man får kunskap och utbildning i hur en förening fungerar. Sunne kommun beviljar bidraget med motiveringen att man bedömer att projektet kommer att bidra till integrationsarbetet på ett mycket positivt sätt.

Pengarna ska användas till att anställa en eller flera projektledare varav minst en med utländsk härkomst. Man ska jobba mot de ensamkommande ungdomarna och de flyktingmottagningar som finns här och undersöka vilka önskemål det finns om fysisk aktivitet, se vilka ledare som redan finns där samt utbilda och utveckla dem.

Man vill även skapa prova på-dagar samt en föreningssluss där man får kunskap och utbildning i hur en förening fungerar. Sunne kommun beviljar bidraget med motiveringen att man bedömer att projektet kommer att bidra till integrationsarbetet på ett mycket positivt sätt.