2016-06-28 11:04

2016-06-28 11:04

Svante ersätter

SUNNE

Bengt Larsson (S) avsade sig nyligen sina politiska uppdrag inom Sunne kommun.

Nu har länsstyrelsen utsett ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige. Svante Magnusson (S) blir ny ledamot medan Magnus Bergqvist blir ny ersättare.

 

Nu har länsstyrelsen utsett ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige. Svante Magnusson (S) blir ny ledamot medan Magnus Bergqvist blir ny ersättare.