2016-06-28 16:37

2016-06-28 16:37

Oro för växthus och framkomlighet

SUNNE

Nu har grannar och andra berörda fått lämna in sina synpunkter på detaljplaneförslaget för området norr om Magasinsgatan.

En av dem är Hasses handelsträdgård som är oroliga för hur en eventuell byggnation på tomten ska påverka deras framtida verksamhet.

– Grusvägen från Magasinsgatan fram till handelsträdgården byggde vi för många år sedan för att förenkla varuleveranserna. Idag kommer det lastbil med släp tre gånger per vecka och vi är oroliga för att en ny gata med trottoar ska försämra framkomligheten, berättar Ulrika Herbertsson Mård.

De reserverar sig också för pålning och andra markarbeten, med tanke på hur det kan påverka glasrutorna i växthusen, samt för bygge av 2–3 våningar höga hus.

– Våra odlingar av plantor och krukväxter är ju beroende av god ljustillförsel, förklarar hon.

En av dem är Hasses handelsträdgård som är oroliga för hur en eventuell byggnation på tomten ska påverka deras framtida verksamhet.

– Grusvägen från Magasinsgatan fram till handelsträdgården byggde vi för många år sedan för att förenkla varuleveranserna. Idag kommer det lastbil med släp tre gånger per vecka och vi är oroliga för att en ny gata med trottoar ska försämra framkomligheten, berättar Ulrika Herbertsson Mård.

De reserverar sig också för pålning och andra markarbeten, med tanke på hur det kan påverka glasrutorna i växthusen, samt för bygge av 2–3 våningar höga hus.

– Våra odlingar av plantor och krukväxter är ju beroende av god ljustillförsel, förklarar hon.