2016-06-17 12:59

2016-06-17 12:59

Oenighet kring sommarjobben

SUNNE: Kommunal anser att lönerna är för låga

Sunne kommun och Kommunal är oeniga kring anställningsvillkoren för de kommunala sommarjobben till ungdomarna i årskurs 8 och 9. Sunne kommun erbjuder 45 kronor per timme. Kommunal däremot, anser att ersättningen ska vara lägst 69 kronor.
– Men mest oroande är att det känns oklart vem som har arbetsmiljöansvaret för ungdomarna som jobbar utanför kommunens verksamhet, berättar Jessica Persson på Kommunal.

Oenigheten grundar sig i att Sunne kommun anser att de inte erbjuder en anställning utan en feriepraktik medan Kommunal menar att det handlar om feriearbete. Därmed anser de att det är ett anställningsförhållande och att man därför bör hålla sig till de centrala avtalen.

– Jämfört med övriga Värmland ligger ungdomarnas löner lågt. Sunne kommun hänvisar hela tiden till budgeten och att så många som möjligt ska få en placering. Det har jag full förståelse för, men samtidigt, när de nu får möjligheten att arbeta, ska de också ha skäligt betalt. Tyvärr följer detta den generellt dåliga löneutveckling som vi har i våra yrkesgrupper inom kommunen, berättar Jessica Persson.

Sunne kommuns arbetsmarknadsenhet anser att man bara följer reglerna.

– Ungdomarna ersätter inga med anställning, utan den här formen av feriepraktik är till för att bredda ungdomarnas erfarenhet. Och ersättningen är den som bestämts av politikerna, säger administratören Helene Sander.

Skadeståndsrisk

Men det som bekymrar Kommunal ännu mer är att kommunen även erbjuder sommarjobb hos företag och föreningar utanför kommunens verksamhet, vilket innebär att de åtar sig arbetsmiljöansvaret på andra arbetsplatser.

– I och med det riskerar kommunen även att utsätta andra arbetsgivare för skadeståndsrisk då de kan lyda under andra kollektivavtal, säger Jessica Persson.

Nu ska Sunne kommun kontrollera att föreningar och företag har gjort riskbedömningar på respektive arbetsplats. Kommunal har också rekommenderat att avtal skrivs mellan kommunen och berörda företag och föreningar och att det i avtalet framgår vem som har arbetsmiljöansvaret.

181 sommarjobbar

Ungdomarna började sommarjobba i måndags. Totalt har 181 ungdomar i årskurs 8 och 9 fått sommarjobb i tre veckor. 2015 var siffran 198 och 2014 188 stycken.

Oenigheten grundar sig i att Sunne kommun anser att de inte erbjuder en anställning utan en feriepraktik medan Kommunal menar att det handlar om feriearbete. Därmed anser de att det är ett anställningsförhållande och att man därför bör hålla sig till de centrala avtalen.

– Jämfört med övriga Värmland ligger ungdomarnas löner lågt. Sunne kommun hänvisar hela tiden till budgeten och att så många som möjligt ska få en placering. Det har jag full förståelse för, men samtidigt, när de nu får möjligheten att arbeta, ska de också ha skäligt betalt. Tyvärr följer detta den generellt dåliga löneutveckling som vi har i våra yrkesgrupper inom kommunen, berättar Jessica Persson.

Sunne kommuns arbetsmarknadsenhet anser att man bara följer reglerna.

– Ungdomarna ersätter inga med anställning, utan den här formen av feriepraktik är till för att bredda ungdomarnas erfarenhet. Och ersättningen är den som bestämts av politikerna, säger administratören Helene Sander.

Skadeståndsrisk

Men det som bekymrar Kommunal ännu mer är att kommunen även erbjuder sommarjobb hos företag och föreningar utanför kommunens verksamhet, vilket innebär att de åtar sig arbetsmiljöansvaret på andra arbetsplatser.

– I och med det riskerar kommunen även att utsätta andra arbetsgivare för skadeståndsrisk då de kan lyda under andra kollektivavtal, säger Jessica Persson.

Nu ska Sunne kommun kontrollera att föreningar och företag har gjort riskbedömningar på respektive arbetsplats. Kommunal har också rekommenderat att avtal skrivs mellan kommunen och berörda företag och föreningar och att det i avtalet framgår vem som har arbetsmiljöansvaret.

181 sommarjobbar

Ungdomarna började sommarjobba i måndags. Totalt har 181 ungdomar i årskurs 8 och 9 fått sommarjobb i tre veckor. 2015 var siffran 198 och 2014 188 stycken.