2016-06-08 16:26

2016-06-08 16:26

Vill flytta in i centrum

SUNNE: Sociala arbetskooperativet Juvelen utvecklar verksamheten

Vill utvecklas. Second hand-butiken Juvelen är trångbodd och vill ha en lokal i centrala Sunne för att kunna utveckla verksamheten.
– Det skulle betyda mycket för våra kooperatörer att få arbeta på lika villkor som de andra butikerna, berättar handledaren Eva Österman Törling.

Juvelen är ett socialt arbetskooperativ som har funnits i drygt tretton år. De drivet ett företag, en ekonomisk förening, där Anna-Karin Fryklund och Eva Österman Törling, som är anställda av Sunne kommun, är handledare. Här får personer som av olika anledningar står en bit från arbetsmarknaden jobba, antingen via en anställning eller som praktik.

– Orsakerna till att de kommer hit är väldigt olika, liksom hur många timmar per vecka de jobbar. Allting är anpassat till varje individ och vissa jobbar här en längre tid, medan det för andra handlar om en kort period i livet. Vi har gott samarbete med både arbetsförmedling, arbetsmarknadsenhet, socialtjänst och psykiatri, berättar Eva Österman Törling.

Just nu jobbar 25 personer på Juvelen och för dem betyder verksamheten mycket, främst för deras personliga utveckling.

– Vi ser många som har stora svårigheter när de börjar hos oss och som efter ett tag blir väldigt självgående och drivande inom företaget.

300–400 kvadrat

För att kunna fortsätta arbetet på second hand-butiken och utveckla verksamheten, behöver de en större och mer ändamålsenlig lokal.

– Vi har väldigt många kunder och behöver mer plats i affären. Vi försöker få ut varor i affären flera gånger per dag men det är många som lämnar in varor så vi behöver större lager och mer plats för våra kooperatörer där de sitter och märker varor. Vi har sagt att vi vill ha en affärslokal om 300 – 400 kvadratmeter som ligger centralt nära andra affärer och där folk strövar omkring, berättar Eva Österman Törling.

Juvelen är ett socialt arbetskooperativ som har funnits i drygt tretton år. De drivet ett företag, en ekonomisk förening, där Anna-Karin Fryklund och Eva Österman Törling, som är anställda av Sunne kommun, är handledare. Här får personer som av olika anledningar står en bit från arbetsmarknaden jobba, antingen via en anställning eller som praktik.

– Orsakerna till att de kommer hit är väldigt olika, liksom hur många timmar per vecka de jobbar. Allting är anpassat till varje individ och vissa jobbar här en längre tid, medan det för andra handlar om en kort period i livet. Vi har gott samarbete med både arbetsförmedling, arbetsmarknadsenhet, socialtjänst och psykiatri, berättar Eva Österman Törling.

Just nu jobbar 25 personer på Juvelen och för dem betyder verksamheten mycket, främst för deras personliga utveckling.

– Vi ser många som har stora svårigheter när de börjar hos oss och som efter ett tag blir väldigt självgående och drivande inom företaget.

300–400 kvadrat

För att kunna fortsätta arbetet på second hand-butiken och utveckla verksamheten, behöver de en större och mer ändamålsenlig lokal.

– Vi har väldigt många kunder och behöver mer plats i affären. Vi försöker få ut varor i affären flera gånger per dag men det är många som lämnar in varor så vi behöver större lager och mer plats för våra kooperatörer där de sitter och märker varor. Vi har sagt att vi vill ha en affärslokal om 300 – 400 kvadratmeter som ligger centralt nära andra affärer och där folk strövar omkring, berättar Eva Österman Törling.