2016-06-06 12:50

2016-06-06 12:50

Förlorar försäljningsplats

SUNNE: "Vi behöver se över vilka handelsplatser vi ska ha i kommunen"

De senaste fyra åren har Agneta Linnerstorp stått med sin svarta lastbil, den ambulerande pizzerian Mätt å go, på gräsytan söder om Uvefalks bil under Fryksdalsdansen.
Men nu är det stopp för det. Kommunen har köpt fastigheten och då träder torghandelsföreskrifterna in och förbjuder handel på platsen.
– De här dygnen är väldigt viktiga för mitt företag. Kan man inte ändra reglerna i samband med festivaler för att gynna småföretagare, undrar Agneta.

Agneta Linnerstorp har rest runt i Värmland med sin ambulerande pizzeria Mätt å go i fem år. Hon har dessutom stått på tre festivaler varje sommar varav Fryksdalsdansen är en. De senaste fyra åren har hon stått på gräsytan söder om Uvefalks bil, i anslutning till gång- och cykelbanan ner till Kolsnäs.

Måste vara rättvisa

Då var fastigheten privatägd. Nu har Sunne kommun köpt den, och då träder nya regler in.

– Torghandelsföreskrifterna säger att torghandel endast får bedrivas på vissa angivna platser, som Teatertorget, Nytorget och delar av Lagerlöfsparken mellan 8 och 18. Och vi kan inte göra något undantag från dem, av rättviseskäl. Då måste vi säga ja till andra också, berättar Anders Olsson, verksamhetschef samhällsbyggnad och säkerhet.

Att det skulle vara negativt för Agneta att kommunen tog över, gör henne både besviken och upprörd.

– Jag har förståelse för reglerna, och att det måste vara rättvist. Men jag tycker att kommunen bör ändra reglerna så att jag och andra kan ha försäljning i samband med en festival. Jag har jobbat dygnet runt under Fryksdalsdansen och har efter mycket slit fått bra fart på verksamheten. Äntligen kan jag börja ta grädden av mitt arbete, och då blir det stopp. Kommunen påstår att de hjälper småföretagare men så känns det inte just nu, säger hon.

Festivaler avgörande

Tre dygn kanske många tänker att det inte är så mycket att orda om. Men för Agneta är Fryksdalsdansen och de andra två festivalerna hon åker på, viktiga. Rent utav avgörande.

– Festivalerna ger bra inkomster och väger upp andra, betydligt sämre dagar under året. Utan dem hade mitt företag inte funnits i dag, berättar hon.

Richard Casselbrant, verksamhetschef teknik och kost, öppnar för att det inte är omöjligt att det blir en förändring i torghandelsföreskrifterna i framtiden.

– Jag anser att vi bör se över hur vi kan upplåta fler handelsplatser i Sunne kring stora arrangemang när det är mycket folk i rörelse, säger han.

Och än har Agneta inte gett upp hoppet om att kunna sälja mat till Fryksdalsdansens besökare.

– Just nu söker jag med ljus och lykta efter en plats nära Kolsnäs där jag kan parkera min svarta lastbil, säger hon.

Agneta Linnerstorp har rest runt i Värmland med sin ambulerande pizzeria Mätt å go i fem år. Hon har dessutom stått på tre festivaler varje sommar varav Fryksdalsdansen är en. De senaste fyra åren har hon stått på gräsytan söder om Uvefalks bil, i anslutning till gång- och cykelbanan ner till Kolsnäs.

Måste vara rättvisa

Då var fastigheten privatägd. Nu har Sunne kommun köpt den, och då träder nya regler in.

– Torghandelsföreskrifterna säger att torghandel endast får bedrivas på vissa angivna platser, som Teatertorget, Nytorget och delar av Lagerlöfsparken mellan 8 och 18. Och vi kan inte göra något undantag från dem, av rättviseskäl. Då måste vi säga ja till andra också, berättar Anders Olsson, verksamhetschef samhällsbyggnad och säkerhet.

Att det skulle vara negativt för Agneta att kommunen tog över, gör henne både besviken och upprörd.

– Jag har förståelse för reglerna, och att det måste vara rättvist. Men jag tycker att kommunen bör ändra reglerna så att jag och andra kan ha försäljning i samband med en festival. Jag har jobbat dygnet runt under Fryksdalsdansen och har efter mycket slit fått bra fart på verksamheten. Äntligen kan jag börja ta grädden av mitt arbete, och då blir det stopp. Kommunen påstår att de hjälper småföretagare men så känns det inte just nu, säger hon.

Festivaler avgörande

Tre dygn kanske många tänker att det inte är så mycket att orda om. Men för Agneta är Fryksdalsdansen och de andra två festivalerna hon åker på, viktiga. Rent utav avgörande.

– Festivalerna ger bra inkomster och väger upp andra, betydligt sämre dagar under året. Utan dem hade mitt företag inte funnits i dag, berättar hon.

Richard Casselbrant, verksamhetschef teknik och kost, öppnar för att det inte är omöjligt att det blir en förändring i torghandelsföreskrifterna i framtiden.

– Jag anser att vi bör se över hur vi kan upplåta fler handelsplatser i Sunne kring stora arrangemang när det är mycket folk i rörelse, säger han.

Och än har Agneta inte gett upp hoppet om att kunna sälja mat till Fryksdalsdansens besökare.

– Just nu söker jag med ljus och lykta efter en plats nära Kolsnäs där jag kan parkera min svarta lastbil, säger hon.