2016-05-11 14:46

2016-05-11 14:46

"Det är en pärla jag vill fler ska få ta del av"

På 1910-talet stängdes Sundholms affär i Gjutaregården. Sedan dess har den gamla lanthandeln stått i stort sett orörd. Inredning och tapeter är original och efter 100 års vila, har affären fått nytt liv genom trädgårdsmästare Jeanette Blom, som säljer sina egenodlade växter här.
– Folk som kommer in här första gången tycker att det är så häftigt, och kan inte förstå att något så gammalt finns kvar, berättar hon.