2016-04-22 06:00

2016-04-22 06:00

Flygklubben söker bidrag

SUNNE

Sunne Flygklubb söker kommunalt bidrag för skötsel av Sunne kommuns flygfält Holmby för 2017. Klubben brukar få 10 000 kronor årligen.