2016-04-21 19:44

2016-04-21 19:44

Roland ersätter Åsa

SUNNE

Som FB tidigare har skrivit, har Åsa Rådhström (M) avgått som ledamot i kommunfullmäktige.

Nu har länsstyrelsen utsett ny ledamot och ersättare. Roland Neubauer blir ny ledamot och Arne Olsson ersättare.

Nu har länsstyrelsen utsett ny ledamot och ersättare. Roland Neubauer blir ny ledamot och Arne Olsson ersättare.