2016-04-12 14:37

2016-04-12 14:39

Bedömningsbil installeras i Sunne

VÅRD: Ersätter dagbilen

Den 2 maj byts dagbilen på ambulansstationen i Sunne ut mot en bedömningsbil, en så kallad single responder.
– Den kommer att bli en förstärkning i Sunne, berättar Matts Björklund, ambulanschef i Sunne och Torsby.

I dagsläget får ambulansen regelbundet larm som visar sig vara av den typ en ambulans nödvändigtvis inte alltid hade behövt åka ut på.

– Det handlar om larm som inte är så allvarliga, och där det egentligen skulle räcka för patienten att i stället boka in en tid på vårdcentral. Då kan den nya bilen åka ut och göra en första bedömning och styra patienten rätt, berättar Matts Björklund.

Bedömningsbilen kommer att vara bemannad dagtid mellan 8–20 sju dagar per vecka av en sjuksköterska. Den är fullt utrustad som en ambulans, med skillnaden att den inte kan ta en bår, och installeras i Sunne den 2 maj.

Förbättring

Bilen kommer att ersätta dagbilen, och Matts Björklund anser alltså att detta blir en förbättring för Sunneborna.

– Dagbilen går dagtid, 7–17, och gör långa transporter till exempelvis Göteborg och Uppsala 4–5 dagar per vecka och Sunne har därmed inte så stor nytta av den. Bedömningsbilen däremot, blir stationerad i Sunne. Men den kommer också att vara tillgänglig för fler kommuner i de norra delarna av länet. Den går dit där det saknas ambulans och där den kan göra en första insats, i väntan på ambulans.

I dagsläget får ambulansen regelbundet larm som visar sig vara av den typ en ambulans nödvändigtvis inte alltid hade behövt åka ut på.

– Det handlar om larm som inte är så allvarliga, och där det egentligen skulle räcka för patienten att i stället boka in en tid på vårdcentral. Då kan den nya bilen åka ut och göra en första bedömning och styra patienten rätt, berättar Matts Björklund.

Bedömningsbilen kommer att vara bemannad dagtid mellan 8–20 sju dagar per vecka av en sjuksköterska. Den är fullt utrustad som en ambulans, med skillnaden att den inte kan ta en bår, och installeras i Sunne den 2 maj.

Förbättring

Bilen kommer att ersätta dagbilen, och Matts Björklund anser alltså att detta blir en förbättring för Sunneborna.

– Dagbilen går dagtid, 7–17, och gör långa transporter till exempelvis Göteborg och Uppsala 4–5 dagar per vecka och Sunne har därmed inte så stor nytta av den. Bedömningsbilen däremot, blir stationerad i Sunne. Men den kommer också att vara tillgänglig för fler kommuner i de norra delarna av länet. Den går dit där det saknas ambulans och där den kan göra en första insats, i väntan på ambulans.