2016-04-11 14:21

2016-04-11 14:21

Fasaden renoveras

SUNNE: Kostar närmare 4 miljoner kronor

Renovering av Sunne kyrkas fasad har precis inletts och arbetet ska, enligt avtal som skrivits, vara klart senast sista september.

– Putsen har lossnat på vissa ställen så hela fasaden ska gås över och renoveras. Även fönstren ska målas och viss takrenovering göras, berättar fastighetschef Jennie Nilsson.

Kostnaden för hela renoveringen beräknas till närmare fyra miljoner kronor.

– Sunne Pastorat kommer inte att stå för hela kostnaden, utan statliga bidrag täcker en del. Jag vet inte exakt hur stor del, men det ligger på någonstans mellan 50–75 procent.

Det är inte så länge sedan kyrkofasaden renoverades.

– Jag vet inte exakt när det gjordes, men jag tror det var för cirka 15–20 år sedan, berättar Jennie Nilsson.

– Putsen har lossnat på vissa ställen så hela fasaden ska gås över och renoveras. Även fönstren ska målas och viss takrenovering göras, berättar fastighetschef Jennie Nilsson.

Kostnaden för hela renoveringen beräknas till närmare fyra miljoner kronor.

– Sunne Pastorat kommer inte att stå för hela kostnaden, utan statliga bidrag täcker en del. Jag vet inte exakt hur stor del, men det ligger på någonstans mellan 50–75 procent.

Det är inte så länge sedan kyrkofasaden renoverades.

– Jag vet inte exakt när det gjordes, men jag tror det var för cirka 15–20 år sedan, berättar Jennie Nilsson.