2016-03-09 18:45

2016-03-09 18:45

Anläggningsavgift höjs

SUNNE

En långsiktig plan för utbyggnad av VA-nät för Sunne åren 2015-2015 klubbades av kommunstyrelsen på tisdagen.

– Anläggningsavgiften höjs med 35 procent, säger kommunstyrelsens ordförande Tobias Eriksson (S).

Utbyggnaden avser spillvattenanslutning till drygt 450 fastigheter varav cirka 100 får möjlighet att ansluta sig till kommunalt dricksvatten.

VA-utbyggnaden är självfinansierad via anläggningsavgifter från fastighetsägarna.

– Anläggningsavgiften höjs med 35 procent, säger kommunstyrelsens ordförande Tobias Eriksson (S).

Utbyggnaden avser spillvattenanslutning till drygt 450 fastigheter varav cirka 100 får möjlighet att ansluta sig till kommunalt dricksvatten.

VA-utbyggnaden är självfinansierad via anläggningsavgifter från fastighetsägarna.