2016-01-28 16:14

2016-01-28 16:14

Renovering av Rottneros skola

ROTTNEROS

Sunne kommun fick totalt 33 miljoner kronor i statsbidrag i december 2015, med anledning av flyktingsituationen.

Den största posten i fördelningen är en renovering av den nedlagda skolan i Rottneros – för daglig verksamhet inom LSS. Enligt ett tjänsteförslag till KS flyttas verksamheten från Bergskog, där boende för ensamkommande flyktingbarn skapas.

Sex miljoner kronor är budgeterade till renoveringen av Rottneros skola i förslaget.

Den största posten i fördelningen är en renovering av den nedlagda skolan i Rottneros – för daglig verksamhet inom LSS. Enligt ett tjänsteförslag till KS flyttas verksamheten från Bergskog, där boende för ensamkommande flyktingbarn skapas.

Sex miljoner kronor är budgeterade till renoveringen av Rottneros skola i förslaget.