2015-12-18 10:23

2015-12-18 10:23

Vd går i pension

NÄRINGSLIV

En organisationsförändring sker på Bråruds Mekaniska AB. En av företagets tre delägare, företagets vd Ronny Nilsson, går i pension. Företaget kommer att drivas vidare på samma sätt som tidigare, fast av de andra två delägarna, Anders Westlund och Jörgen Johansson.

En organisationsförändring sker på Bråruds Mekaniska AB. En av företagets tre delägare, företagets vd Ronny Nilsson, går i pension. Företaget kommer att drivas vidare på samma sätt som tidigare, fast av de andra två delägarna, Anders Westlund och Jörgen Johansson.