2015-12-16 14:10

2015-12-16 14:10

Nya upptagningsområden utreds

SUNNE

Bildningsutskottet i Sunne har gett verksamhetschefen i uppdrag att se över upptagningsområdena för skolorna i Sunne kommun.

I dag hör varje elev till en specifik skola utifrån kommunens uppdelade upptagningsområden. En omstrukturering av upptagningsområdena skulle ge en bättre indelning för invånarna, så att det upptagningsområde som de bor i också hör till den närmaste skolan samt få betydelse för skolskjutsarna, enligt bildningsutskottet.

Utredningen ska återrapporteras i april 2016.

I dag hör varje elev till en specifik skola utifrån kommunens uppdelade upptagningsområden. En omstrukturering av upptagningsområdena skulle ge en bättre indelning för invånarna, så att det upptagningsområde som de bor i också hör till den närmaste skolan samt få betydelse för skolskjutsarna, enligt bildningsutskottet.

Utredningen ska återrapporteras i april 2016.