2015-11-27 15:38

2015-11-27 15:38

Brist när elev kränktes

SUNNE

Eleven ska enligt föräldrarna ha kränkts av skolpersonal. Nu anser Skolinspektionen att skolans agerande kan klassas som ”en brist”.

Men något ingripande från Skolinspektionen blir det inte, det eftersom det anses att särskilda skäl föreligger. Bakgrunden till myndighetens granskning av ärendet är en anmälan från elevens föräldrar. I anmälan framkommer bland annat att Sunne kommun fick in nya uppgifter om att vittnen kunde styrka påståenden om en lärares kränkningar mot eleven - men uppgifterna utreddes inte. Det ska bland annat handla om en så kallad ”dumbok”, att eleven lämnats utan tillsyn och att personalen varit ovillig att hjälpa eleven.

Men något ingripande från Skolinspektionen blir det inte, det eftersom det anses att särskilda skäl föreligger. Bakgrunden till myndighetens granskning av ärendet är en anmälan från elevens föräldrar. I anmälan framkommer bland annat att Sunne kommun fick in nya uppgifter om att vittnen kunde styrka påståenden om en lärares kränkningar mot eleven - men uppgifterna utreddes inte. Det ska bland annat handla om en så kallad ”dumbok”, att eleven lämnats utan tillsyn och att personalen varit ovillig att hjälpa eleven.